MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.5.13 / dotaz č. 39942
Dobrý den mám dotaz ohledně povolování MVE.Vodoprávní úřad v Šumperku po nás chce bioprůzkum dané lokality a to nespadáme do kategorie 1 ani 2 vodních elektráren pro které se průzkum dělá. Pod naší lokalitou na stejném toku je již MVE bez rybího přechodu s vysokým jezem a nad námi ještě dve další MVE bez rybích přechodů. Jedná se o malý vodní tok nejde o řeku je to mimo chráněné oblasti . Nám vodoprávní úřad nařídil jak klapku na jezu tak rybí přechod a ještě bioprůzkum. Je možné se proti těmto požadavkům bránit zbytečně nás to finančně zatíží. Jsem jen soukromá osoba. Děkuji za odpověd
Dobrý den, děkuji za dotaz. Komunikovat s úřadem, komunikovat s úřadem, komunikovat s úřadem a to nejlépe ještě v době probíhajícího správního řízení vodoprávního úřadu, to je ta nejlepší rada, kterou Vám mohu dát. Na povolování MVE není žádný speciální předpis a proto je úřadem postupováno dle zákona 254/2001 Sb. o vodách. Vodoprávní úřad má tedy právo stanovit podmínky, za kterých buide dílo provozováno. K jednotlivým zmíňovaným požadavkům úřadu lze uvést, že ¨
-v současné době se při stavbě nebo rekonstrukci MVE obvykle požaduje vybudování tzv. rybích přechodů. Z toho vyplývá, že i ostatní vlastníky MVE v okolí tato povinnost při nejbližší rekonstrukci také čeká a
-provedení bioprůzkumu - zřejmě převzal vodoprávní orgán z požadavku jiného orgánu ochrany přírody, který se domnívá nebo ví, že v lokalitě budoucí MVE mohou být chráněné rostliny nebo živočichové.
To vše ale zjistíte, když budete s úřadem komunikovat a ve správním řízení budete uplaňovat svoje připomínky. Pokud Vaše komunikace s úřady vázne, doporučuji najmout si odborníka.
Rozhodně nedoporučuji vyčkávat až bude vydáno rozhodnutí úřadu, kde budou tyto požadvky uvedeny, proti kterému byste se mohl oficiálně odvolat. A stěžovat si na zvůli nebo šikanu úřadu, nemá dle mího názoru naději na úspěch, neboť z údajů, které jste mi poslal, se domnívám, že vodoprávní orgán se rozhodně pohybuje v mezích zákona.
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Energie vody
tisk