Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.5.13 / dotaz č. 40043
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na otázku kolem statistiky. Jaká distribuční funkce se nejčastěji používá při stanovení charakteristik větru?

Případně jaké rozdělení.
Dobrý den, úvodem chci poděkovat za váš dotaz. Distribuční funkce vyplývá z distribuční charakteristiky, která slouží k hodnocení vybrané lokality, kde má být větrná elektrárna umístěna. Jedná se o rozdělení četnosti rychlostí a směrů větru zjištěné kontinuálním měřením ve výšce předpokládaného umístění osy rotoru.
Měření by mělo být dlouhodobé, alespoň šestiměsíční. Pro ověření je vhdoné naměřené hodnoty porovnat s dlouhodobými údaji na nejbližších meteorologických stanicích.

Pro statistické vyjádření distribuční funkce bych nesjpíše použil Weibullovo rozdělení. Na vodorobné ose (x) bude rychlost větru, na svislé osy (y) bude četnost rychlosti větru. Statistickou funkci lze nalézt i v kancelářské aplikaci Office Excel.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk