Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.8.13 / dotaz č. 41466
Dobrý den,
mohl bych prosím požádat o Váš názor na tepelné čerpadlo vzduch-voda? Vím, že nestačí na vytápění samo o sobě celý rok, ale zvažujeme jeho pořízení a připojení k existujícímu topnému systému s plynovým kotlem. Nemáte např. nějaké varovné informace o některých dodavatelích; nepovažujete toto řešení za zcela nevhodné; myslíte, že časem povede k úspoře elektřiny apod.? Na základě reference od souseda zvažujeme oslovit konkrétně firmu 4u-therm s.r.o. Děkuji mnohokrát.
Vážený pane,
tepelné čerpadlo vzduch-voda má výhody i nevýhody. Výhodou je nižší cena a jednodušší instalace. Nevýhodou jsou horší provozní parametry. Reálná úspora energie se dá čekat okolo 40 až 50% stávající spotřeby. Reklama samozřejmě uvádí úsporu až 75%, ovšem to platí jen výjimečně.
Výhodou tepelných čerpadel obecně je to, že získáte sazbu pro odběr elektřiny, kde je k dispozici 22 hodin denně levnější elektřina. Tím dojde ke snížení plateb za elektřinu pro domácnost (na osvětlení, spotřebiče, chaldničku atd). Tato úspora je několik tis. Kč ročně. Skutečnou úsporu si můžete spočíst třeba na kalkulačce ERÚ:
http://kalkulator.eru.cz/

Dalším problémem tepelných čerpadel obecně je to, že do topení dávají vodu teplou max. 50°C (existují i typy které dodávají vyšší teplotu, ty však mají vyšší spotřebu elektřiny). Pokud je vaše topení starší, bude asi dimenzováno na teplotní spád 90/70°C. To znamená, že při nižší venkovní teplotě (odhadem okolo 0°C) už budou radiátory příliš chladné, než aby dům vytopily. Pak musíte TČ odstavit a topit třeba stávajícím plyn. kotlem. Tím pochopitelně klesá očekávaná úspora energie.

Bohužel nejsme zkušebna, nemůžeme se vyjadřovat ke kvalitě jednotlivých dodavatelů nebo jejich výrobků. Obecně je dobré vyžádat si reference a osobně je prověřit. Někdo také dává přednost tepelným čerpadlům zavedených evropských výrobců před levnějšími výrobky z Číny. Některé firmy mají evropskou značku kvality tepelných čerpadel, existuje i certifikát pro montážní firmy. To může být vodítkem při výběru vašeho dodavatele. Viz:
http://www.avtc.cz/?page=znacka-kvality-q
http://www.avtc.cz/?page=certifikace

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - tisk