Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.8.13 / dotaz č. 41716
Dobrý den,
novela zákona 318/2012 Sb., která mění zákon 406/2000 Sb., v §7, odst. 4, písmeno a), stanoví vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
V dotazu číslo 39900 bylo dost zodpovězeno nicméně dle mého názoru ne vše. Technická specifikace přístrojů, uváděná ve vyhlášce 372/2001 Sb. jako poměrové indikátory rozúčtování nákladů nesplňují požadavky Metrologického zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění, nejsou to tedy stanovená měřidla, a tudíž nelze přímo dle nich rozúčtovávat, ale slouží pouze k pomocnému rozúčtování konečných nákladů. Kalorimetrická měřidla zpravidla osazována na patách objektů požadavky stanovených měřidel splňují a je dle nich měřena spotřeba tepla a rozúčtovány náklady. Tímto je v podstatě splněna povinnost registrovat dodávku tepelné energie ve vnitřním tepelném zařízení budov. Pokud totiž nejsou osazeny poměrové indikátory na radiátorech (případně i jiné známé metody poměrového měření), vyhláška č.372/2001 Sb. umožňuje rozúčtovat dle započitatelných podlahových ploch náklady naměřené tímto stanoveným měřidlem osazeným na patě objektu za předpokladu vyregulování soustavy na jednotlivých stoupačkách (diferenční tlak, průtok), popř. alespoň v napojovacím uzlu. V opačném případě by bylo nutné na každý radiátor osadit kalorimetrické měřidlo, abychom splnili požadavky metrologického zákona, což je nereálné.
Dotaz tedy zní je nutno instalovat poměrové měření jakéhokoliv druhu na vnitřní vybavení budov, nebo stačí rozúčtovávat dle podlahových ploch, za splnění podmínky vyregulování soustavy a měření na patě objektu, jak to umožňuje zatím stávající platná vyhláška 372/2001 Sb.?

Dobrý den, Dle mého názoru, tj. jak si vykládám současnou legislativu je, že by se měly instalovat poměrové indikátory na radiátorech, bohužel v této oblasti je mnoho nejasností, které by měly odstranit novely prováděcích vyhlášek - vyhlášky 372/2001 o rozúčtování nákladů na tepelnou energii a vyhlášky č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Potom snad bude jasněji.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk