MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.8.13 / dotaz č. 41935
Dobrý den,

připravuji rekonstrukci MVE (příprava projektové dokumentace pro stavební povolení, cca 70 %). Nevím jestli pokračovat dál, nebo záměr dát "k ledu":

- s ohledem na nově schválenou legislativu (novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie) dojde ke změnám způsobu podpory. Počítá tento zákon s podporou výkupních cen z MVE i do budoucna?

- ERÚ každoročně nastavuje výši podpory resp. cen. Lze očekávat, že v listopadu bude pro rok 2014 vyhlášena podpora výkupních cen z MVE nebo již bylo dosaženo limitů výroby, kdy bude podpora zastavena (příp. jaká je očekávaná výše)?
Dobrý den,
podle poslední verze novely zákona 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z OZE by měla skončit podpora nově postavených obnovitelných zdrojů takto:
- Od 1.1.2014 nebudou podporovány fotovoltaiky a bioplyn
- Od 1.1.2015 pak nebudou podporovány ani nově postavené MVE nebo větrné elektrárny
Platí tudíž, že pokud chce investor získat podporu podle zákona, je letošní rok posledním rokem uvedení fotovoltaiky či bioplynky do provozu. Na výstavbu MVE je ještě jeden rok navíc, záleží tedy na investorovi, jak je daleko s projektem a povolovačkami a o jak velkou elektrárnu (s ohledem na výstavbu a dodací lhůty technologie) se jedná. Pokud mu ukončení výstavby dle harmonogramu a uvedení do provozu vychází do podzimu 2014, tak by neměl být problém pokračovat.
Samozřejmě je možné stavět tyto zdroje i po uvedených datech, ale nebude nárok na podporu a vyrobená elektřina se bude prodávat za smluvní ceny mezi výrobcem a obchodníkem s elektřinou.
ERÚ nastavuje ceny a bude i dál vydávat cenová rozhodnutí pro stávající zdroje v souladu se zákonem 180/2005 (povinná indexace), a to až do roku 2034. Jediný rozdíl bude ten, že už nebudou kolonky pro nově připojené zdroje v následujícím roce. Odhad výkupních cen nových MVE pro rok 2014 je obtížné určit, ale osobně si myslím že by měly být srovnatelné, resp. mírně vyšší, než pro rok 2013.
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín)
Téma:  Energie vody
tisk