MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.9.13 / dotaz č. 42390
Dobrý den,
pokud dojde ke změně majitele stávající MVE a následné rekonstrukci zdroje, změní se nějak doba platnosti licence ERU? Doba platnosti 30 let se bude počítat od udělení původní licence či od udělení nové licence (změna výkonu, majitele,...)?
Děkuji
Dobrý den,
při změně majitele elektrárny musí ERÚ licenci vydat novou licenci novému majiteli. Původní majitel současně zažádá o zrušení licence (nebo mu ji ERÚ zruší sám). Viz dokumet ERÚ (část VI.):
http://www.eru.cz/user_data/files/licence/info_pro_drzitele/lic_postup_eru_fuze.pdf
Platnost licence je podle zákona nejvýše 25 let.

Podpora pro MVE (ve formě výkupních cen nebo zelených bonusů) se vyplácí 30 let od uvedení do provozu. To znamená od data platnosti první licence vydané na danou MVE. Nový majitel tedy nemá nárok na podporu 30 od doby koupě, ale na dobu kratší.

V případě, že by došlo k rekonstrukci MVE, je možné uplatnit jiný typ podpory - podporu pro rekonstruované MVE. Podpora by pak zase běžela od roku rekonstrukce. Podrobnosti k rekonstrukci a uplatnění podpory zde:
http://www.eru.cz/user_data/files/FAQ/stanovisko_mve.pdf

Podrobnosti k udělování licencí zde:
http://www.eru.cz/user_data/files/licence/info_pro_zadatele/metod_pokyn_011_2009.pdf

Přejeme bezproblémový provoz MVE!
J. Truxa, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Energie vody
tisk