MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.9.13 / dotaz č. 43012
Dobrý den, zajímá mne když budu mněnit savku na turbíně. Která my zvyší učinost turbíny zda mam nárok na lepší cenu podle ERU v daném roce opravy.DĚKUJÍ
Vážený pane,
výměna savky podle ERÚ nestačí na to, aby vaše MVE byla zařazena do kategorie rekonstruovaných MVE (které mají lepší výkupníc eny).

Podmínky ERÚ jsou uvedeny níže, najdete je také v Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 4/2012.
http://www.eru.cz/user_data/files/ERV/ERV8_2012.pdf

Dále doporučuji podívat se na stanovisko SEI a MPO k problematice MVE:
http://www.eru.cz/user_data/files/FAQ/stanovisko_mve.pdf

Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný
-------------------

Stanovisko ERÚ:
Rekonstruovanou malou vodní elektrárnou se rozumí stávající výrobna elektřiny, na které byla po 13. srpnu 2002 provedena a dokončena rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými
výrobnami elektřiny. Za takovou rekonstrukci nebo modernizaci zařízení se považuje:
a) výměna nebo generální oprava turbíny;
b) výměna nebo převinutí generátoru;
c) oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť
a vyhovující ČSN EN 50160;
d) výměna regulačních zařízení;
e) výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.
Rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny je dokončena provedením všech prací uvedených pod písmeny a) až e), přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let.
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Energie vody
tisk