MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.11.13 / dotaz č. 44812
Přeji Vám hezký den do ECCB,

otázka číslo 1)

mám na Vás velikou prosbu. Mám možnost, respektivě usilovně jednám o koupi projektu a vodního práva pro výstavbu malé vodní elektrárny v Rakousku. Jelikož německý jazyk moc zdatně neovládám, chtěl bych se zeptat, zda-li nevíte, jak je to s případnými dotacemi na stavbu vodní elektrárny a jestli byste mi mohli pomoct při případné realizaci? Jediné informace které mám (a nejsou aktuální) jsou, že se dotoval každý instalovaný kw na elektrárně určitou sumou. Plánovaný výkon MVE je 370kW.

Otázka číslo 2)

Mám už projekt MVE v elektronické podobě a v německém jazyce. Nabízíte i službu podobnou určitému nezávislému auditu, kdy se důležité a hlavní části projektu, jako vodní data z lokality, kontrola výpočtu výkonu elektrárny pro danou lokalitu atd. Vámi překontrolujou?

Moc děkuji.
Dobrý den,

v Rakousku jsou MVE dotovány následujícími způsoby:

1) výkupní ceny za elektřinu z MVE (tzv. Ökostromförderung) – vyřizuje se přes organizaci nazvanou OeMAG, která je povinna vykupovat elektřinu ze zařízení využívajících obnovitelné zdroje za určitých zákonem definovaných podmínek.
2) Investiční dotace zv. Umweltföderung – tato dotace je určena na financování ekologických opatření pro MVE (např. ke zřízení rybích přechodů apod.). Mohou o ni požádat všechny fyzické i právnické osoby, které v Rakousku provozují MVE, maximální výše dotace činí 30 % investičních nákladů. Tato dotace se vyřizuje přes Kommunalkredit Public Consulting.
Více k těmto dvěma dotacím viz: http://www.kleinwasserkraft.at/foerderungsmoeglichkeiten

Nepíšete, v jaké spolkové zemi Rakouska má MVE být. Podmínky se v jednotlivých spolkových zemích mohou lišit. V Horním Rakousku např. existují dotace na instalaci nových i revitalizaci stávajících MVE, viz: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-F18E59D2-4CF1E204/ooe/hs.xsl/105017_DEU_HTML.htm. Tyto dotace mohou činit max. až 50.000 euro na jednu MVE.

Další informace můžete získat u rakouského Svazu pro MVE, který sídlí ve Vídni – viz: http://www.kleinwasserkraft.at/.

Doporučujeme také spojit se s českou Asociací hydroenergetiků ČR (http://www.ahecr.cz/). Již několikrát jsme pro ně organizovali odbornou exkurzi do Rakouska, při které kromě toho, že navštívili řadu zajímavých MVE v Rakouska, se také setkali se zástupci rakouského Svazu pro MVE a diskutovali o podmínkách provozování a zřizování MVE v Rakousku.

Váš projekt MVE Vám můžeme překontrolovat v rámci našeho bezplatného poradenství EKIS.

S přátelským pozdravem

Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Energie vody
tisk