Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.3.14 / dotaz č. 45075
Přeji hezký den,
prosím o pomoc se zjištěním informací.
1. jaké jsou výkupní ceny vyrobené ele. z MVE na území SR? Při připojení do veřejné sítě.
2. V ČR zřejmě příští rok skončí podpora týkající se nových instalací OZ vyrábějící elektřinu. Je stejná, nebo obdobná situace i na Slovensku?
3. Co vlastně znamená zastavení podpory týkající se nových instalací OZ vyrábějící elektřinu?

Děkuji
Dobrý den,
k Vašemu dotazu mohu uvést:
1) K otázce výkupních el. energie z MVE na Slovensku lze získat informace na internetových stránkách Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (http://www.urso.gov.sk/).
2) Podpora podporovaných zdrojů energie (výkupní ceny a zelené bonusy) na elektřinu od data uvedení do provozu 1.1. 2014 není pro výrobu elektřiny s využitím slunečního záření a elektřinu ze spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů (Cenové rozhodnutí ERU č.4/2013 ze dne 27.listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, http://www.eru.cz/). K druhé části otázky lze získat informace na internetových stránkách Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (http://www.urso.gov.sk/).
3) Zastavení podpory od určitého data uvedení do provozu znamená, že nově instalované zdroje el. energie (dříve podporované ) prodávají elektřinu distributorovi el. energie za smluvenou tržní cenu.

(EKIS Praha ENERGO-ENVI, s.r.o.)
Odpovídá:  Ing. Milan Svoboda* - EKIS Praha Energo-Envi tisk