MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.1.14 / dotaz č. 45238
V činžovním domě na Praze 7 byl potvrzen vadný vodoměr. PVK vypočetly finanční kompenzaci z předchozího zúčtovatelného období před výměnou vodoměru.Naší reklamaci na to,že vodoměr byl zjevně vadný již delší dobu a tudíž je spravedlivé posuzovat spotřebu vody až po jeho výměně,zamítly.Naše další písemné reklamace už zůstaly bez odpovědi.Je postup PVK správný?
Oba postupy popsané ve vašem dotazu odpovídají §17 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu), kde jsou uvedeny způsoby stanovení množství dodané vody v případě zjištění nefunkčnosti vodoměru. – Tedy podle spotřeby minulého období (jak postupovaly PVK), a pokud takový údaj není k dispozici nebo je „zjevně zpochybnitelný“ podle následného odběru s novým vodoměrem (jak požadujete vy). Předmětem vašeho sporu s PVK tedy je, které z minulých spotřeb dle původního vodoměru jsou ještě důvěryhodné. Doporučujeme proto srovnat celou dostupnou řadu hodnot odečtů z minulých let a rovněž sledovat současnou spotřebu po výměně vodoměru a na základě jejich porovnání pokračovat v diskusi s PVK o spravedlivém stanovení množství dodané vody v době, kdy vodoměr byl vadný.
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * -
Téma:  Energie vody
tisk