Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.3.14 / dotaz č. 46398
Dobrý den,
protože s k Vám nemohu dostavit osobně, využívám Vaší nabídku zaslat dotaz elektronicky.

Stavíme rodinný dům ve městě, kde není zaveden plyn. Momentálně řešíme vytápění domu, které by mělo být podlahové.
Jaký systém vytápění byste doporučili? Elektrické topné kabely; vodovodní do podlahy ohřívané elektrokotlem, tepelným čerpadlem, ... jiný?

Obytná plocha je cca 160 m2 (2 podlaží)
Tepelné ztráty jsou 4493W prostupem a 2851W výměnou vzduchu

Děkuji za odpověď
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.
Podlahové vytápění pracuje s teplotami podlahy kolem 25 - 35°C. Pokud není v místě zaveden plyn je pro vytápění možno používat, jak bylo uvedeno v dotazu, buď elektrickou energii, nebo tepelné čerpadlo.
Podle porovnání potřeb a cen paliv (viz tabulka na www.eccb.cz) by při elektrickém akumulačním vytápění byly roční provozní náklady 39 687 Kč. Tento způsob vytápění předpokládá instalaci jedné nebo několika objemných akumulačních nádrží, jejichž obsah je ohříván el. energií a využíván k podlahovému vytápění.
Při přímotopném vytápění elektrickými kabely uloženými v podlaze by byly roční provozní náklady 46 546 Kč.
Provoz tepelného čerpadla má roční provozní náklady pouze 18 073 Kč.
Tyto údaje jsou zpracovány pro běžný rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW. Při rozdílné tepelné ztrátě lze předpokládat, že vzájemný poměr výše provozních nákladů bude zachován.
Dalším kritériem pro posouzení jsou náklady pořizovací. Při akumulačním vytápění je to náklad na topný systém uložený v podlaze a na akumulační nádrže vč. topných těles a případnou úpravu rozvodů el. energie.
U elektrických topných kabelů je to náklad pouze na topné kabely a opět na případnou úpravu rozvodů el. energie..
U tepelného čerpadla (předpokládáme tepelné čerpadlo vzduch-voda) náklad na vlastní tepelné čerpadlo a na topný systém uložený v podlaze. V případě tepelného čerpadla země – voda ještě na související zemní práce. Ceny tepelných čerpadel vždy souvisejí s potřebným tepelným výkonem. Celková tepelná ztráta domu 7,344 kW je poměrně nízká a dům je proto vhodný pro instalaci tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo musí být vždy doplněno dalším tepelným zdrojem, většinou elektrokotlem, který zabezpečuje dostatek energie na vytápění při nízkých venkovních teplotách.
Výši investičních nákladů pro jednotlivé alternativy nelze určit, protože ceny jednotlivých dodavatelů se velmi liší.
Všechny uvedené alternativy předpokládají instalaci systému automatického řízení a regulace pro dosažení potřebné hospodárnosti provozu a minimalizaci provozních nákladů. Způsob vytápění je nutno řešit již v projektové dokumentaci. Dodatečné změny a úpravy hotové stavby vždy znamenají zvýšení nákladů.
Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECČB