Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.4.14 / dotaz č. 47127
Dobrý den,

V budoucí novostavbě uvažuji o použití tepelného čerpadla (země/voda). Rád bych se někde dozvěděl více informací ohledně cenových tarifů. Vím o zvýhodněných sazbách pro TČ a předpokládám, že by se mě týkala sazba D56d (CEZ). Zajímal by mě vývoj cen za posledních několik let u této sazby. Slyšel jsem, že operátoři tyto ceny do značné výše dotují, ale v posledních letech tyto tarify stále méně výhodné. Je možné někde zjistit kolik byl levný tarif např. před 10 lety a nyní. Případně jak by to bylo s výhodností TČ, pokud by se ceny nadále zvyšovali, děkuji.
Vážený pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz. Je velmi logický a pokusím se na něj stručně odpovědět. Váš dotaz skrývá dvě otázky, takže se je pokusím zodpovědět samostatně.

(1) Vývoj cen u této sazby.
Na základě Vašeho dotazu jsem si dohledal u jmenované společnosti přehled ceníků, které má na svém webu k dispozici. Zmíněné ceníky najdete na http://www.cez.cz/cs/ke-stazeni/ceniky/elektrina.html. Je však nutné se tím postupně probrat a vypsat si požadované údaje. Než jsem tím začal, tak jsem se podíval na jiné, veřejně dostupné webové stránky a našel jsem takové, které Vám – alespoň si myslím – mohou poskytnout potřebný přehled a pohled na cenový vývoj.

Jedná se o následující dva odkazy:

http://kalkulator.tzb-info.cz/cz/vyvoj-cen-regulovanych-slozek-elektricke-energie?sazba=D56d
Jen pár slov na vysvětlenou. Uvedené grafy ukazují pro danou sazbu časový vývoj vybraných složek ceny, které jsou regulovány státem. Hned první graf ukazuje celkovou situaci vývoje cen regulovaných složek od 1. 1. 2006 (pod grafem jsou vysvětlivky jaká barva, co představuje). Na dalších grafech na této stránce najdete postupně Cenu za distribuci (ČEZ/D56d v Kč/kWh plus další prodejce); dále pak cenu za podporu výkupu elektřiny z OZE a cenu za tzv. systémové služby a ceny zúčtování operátora trhu OTE, na konci pak daň z elektřiny a DPH. Posledních pět jmenovaných položek najdete souhrnně v tom první grafu.

Další podstatnou informaci najdete na následujícím odkazu:
http://kalkulator.tzb-info.cz/cz/vyvoj-cen-silove-elektriny?sazba=D56d
První graf ukazuje celkový průměrný vývoj cen (ve VT i NT) v ČR v daném tarifu. Další graf pak zobrazuje data pro ČEZ (a další firmy). Zde jsou uvedeny ceny vysokého tarifu (VT) a nízkého tarifu (NT), ale bez DPH (připočíst 21 %).

Když si v obou případech najedete „myší“ na daný sloupec grafu, ukáže Vám to číselnou hodnotu. Bohužel data starší před rokem 2009 na stránkách firmy uvedeny nejsou a nejsou ani na zmíněných grafech. Myslím si však, že pro hrubou orientaci to bude stačit.

Celkovou cenu v daném tarifu a období pak získáte snadno tak, že si uvedené částky pro daného prodejce sečtete s regulovanými složkami ceny. Jen pozor na to, že v prvním případě jsou data od roku 2006, ve druhém od roku 2009.

(2) Jak to bude s výhodností TČ v případě zvyšování cen nelze reálně tímto způsobem zodpovědět. Důvodů proč to nejde, je více:
a) nevíme, jak se budou ceny nadále vyvíjet (dá se s tím pracovat formou modelů a posoudit třeba méně příznivý vývoj s očekávaným a zjistit citlivost dopadu změny ceny na celkovou ekonomiku provozu daného zdroje a jeho návratnost)
b) celkový ekonomická výhodnost využití daného zdroje tepla je dána nejen provozními náklady, ale také pořizovacími náklady na dané zařízení (tedy náklady investičními), které v tuto chvíli neznáme a samozřejmě dobou životnosti zařízení (tedy jak dlouho bude trvat, než se mi vynaložené investiční náklady v úspoře provozních nákladů vůči srovnávané variantě vrátí)
c) otázkou také je, k čemu budete ekonomickou situaci využití TČ pro vytápění srovnávat, jestli s vytápěním zemním plynem, elektřinou či kusovým dřevem

Do celého problému samozřejmě vstupuje i několik dalších parametrů, takže problém není tak jednoduchý. Domnívám se však, že pokud budete znát základní vstupní parametry, tak Vám nezávislý expert z vašeho okolí propočet ekonomické návratnosti a výhodnosti (ve formě nějaké technicko-ekonomické studie) zcela jistě zpracuje. Tyto služby a výpočty jsou již nad rámec této bezplatné poradenské služby.

Snad Vám tyto informace pomohou se v problematice zorientovat a správně se rozhodnout.

S poděkováním za využití této bezplatné poradenské služby EKIS MPO srdečně zdraví


Ing. Libor Lenža, poradce
Regionální energetické centrum, o. p. s. Valašské Meziříčí
EKIS MPO
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - tisk