Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.5.14 / dotaz č. 48138
Dobrý den, řeším jaké zvolit vytápění do nového domu s cca 8kW ztrát. V hloubce asi 3 metrů pod povrchem mám velké množství vody, takže se nabízí ideálně tepelné čerpadlo voda-voda s podlahovým topením, zároveň bych ale potřeboval, a i chtěl, vyřešit automatické větrání s rekuperaci vzduchu.
Je nějak možné skloubit ekologický zdroj tepla z podzemní vody s rekuperací, aby bylo toto řešení cenově rentabilní a nebylo zbytečně komplikované?
Využití obnovitelného zdroje tepla nejen pro vytápění RD v kombinaci se zajištěním nucené výměny vzduchu je vhodný způsob, jak řešit energetickou náročnost budovy, provozní náklady a zajištění kvalitního vnitřního prostředí.
Teplené čerpadlo voda/voda má oproti rozšířenějším vzduch/voda výhodu ve vyšším topném faktoru, který je navíc po celý rok stabilní (příliš se nemění). Topný faktor je závislý na teplotě nízkopotenciálního zdroje tepla a teplotě topné vody na výstupu z TČ. Čím je teplota zdroje tepla vyšší nebo čím je teplota topné vody nižší, tím je vyšší hodnota topného faktoru.
Příprava a realizace TČ voda/voda je však náročnější. Jedním ze základních údajů pro výběr TČ je vydatnost zdroje podzemní vody, která se ověřuje čerpacími zkouškami a trvá několik dní. Pro účely vodohospodářského řízení (získání povolení na využití podzemní vody jako nízkopotenciálního zdroje tepla) jsou vyžadovány v trvání cca 20 dní. Minimální vydatnost zdroje podzemní vody pro RD je cca 1,8 m3/h a samozřejmě závisí na požadovaném tepelném výkonu TČ. Součástí instalace TČ je vytvoření čerpacího a vsakovacího vrtu (z čerpacího vrtu se podzemní voda odebírá; v TČ se ochladí; ochlazená voda se vypouští do vsakovacího vrtu). Pro vybudování těchto vrtů je potřeba stavební povolení a hydrogeologický posudek. Je také nutné podat žádost o povolení nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami na místně příslušném odboru životního prostředí.
Pokud tedy chcete instalovat TČ voda/voda, doporučil bych nejprve zajistit hydrologický posudek a provést čerpací zkoušku.
VZT jednotka má v RD dva základní úkoly. Jednak zajistit výměnu vzduchu – snižovat obsah CO2 a případně zajistit filtraci vzduchu, jednak zajistit ohřev venkovního vzduchu. Ohřev vzduchu je zajištěn rekuperačním výměníkem tepla, který má obvykle účinnost 85-90 %. Ve většině případů tak není potřeba realizovat dohřev vzduchu. V případě, kdy je zdrojem TČ a kdy je zájem ho provozovat s co nejvyšším topným faktorem, doporučil bych na případný dohřev vzduchu instalovat el. topné těleso (dohřev s teplovodním výměníkem vyžaduje vyšší teplotu topné vody, než odpovídá podlahovému vytápění; snižuje se tak topný faktor).
Základní komponenty systému vytápění, přípravy teplé vody a nuceného větrání:
- TČ voda/voda + čerpací a vsakovací vrt
- kombinovaný akumulační zásobník – samostatný ohřev topné (podlahové vytápění) a teplé vody
- jednotka VZT s rekuperačním ohřívákem
- regulační systémy dle požadavků výrobců jednotlivých zařízení