Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.5.14 / dotaz č. 48386
Dobrý den. Považujete za fyzikálně správné a technicky reálné takové řešení teplovzdušného kolektoru, kdy obsahuje čtvercovou drátěnou kostru na které je natažená hliníková folie, tvořící uzavřený celek - trubku, s tím že na horní straně má síto rozestupy v dálce, takže natažený alobal tvoří klikiháky (diagonálu, vzniká pilovitostý tvar povrchu)pro větší teplosměnnou plochu a lepší přenos tepla do vzduchu a pro lepší pohlcení světla (povrch je černý) s tím, že tato kostra je v průhledném krytu (např. polykarbonát) a ten je hermeticky uzavřen a je vyplněn těžkým plynem pro horší přenos tepla. Dotyk krytu a trubky se děje pouze přes cuplíky, které zaručují že se trubka svou plochou krytu nedotýká, na spodní straně krytu zevnitř je hliníková folie, která odráží sálání zpět. A ze spodní strany spodní části krytu je ještě jednoduchá izolace, třěba kalimatka. Mohou tedy být zakladním materiálem obyřejný drát, al-folie, polykarbonát a argon? Děkuji.
Dobrý den,
Máte prosím k možnosti funkčnosti nějaké schéma, popř. dokumentaci?
Bylo by potřeba se na to podívat přesněji, aby naše informace byla totožná s technicky možným provedením.
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - tisk