Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.3.15 / dotaz č. 56188
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli je možné realizovat tuto situaci při získání podpory formou zeleného bonusu:

Výstavba větrná elektrárny v blízkosti obce, kde bude v rámci lokální vlastní spotřeby vystavěna vlastní síť propojující elektrokotle v jednotlivých domech obce za účelem vytápění a přebytečná energie bude prodávána do sítě obchodníkovi s elektrickou energií.
Současně však budou elektrokotle napojeny na elektrickou síť v rozvodech domácností, které budou využívat, když nefouká vítr.

Děkuji
Vážený pane,
zelený bonus je možno získat na větrnou elektrárnu připojenou k elektrizační soustavě České republiky. Pokud by tedy elektrárna dodávala proud pouze rodinným domkům, šlo by o ostrovní provoz a na ten se podpora nevztahuje.

Domnívám se, že by bylo nutno vybudovat lokální distribuční soustavu (LDS), tak jak navrhujete. Do LDS bude připojena elektrárna i pro jednotlivé domy, celá LDS bude připojena k síti. To umožní dodávat elektřinu z větrné elektrárny podle potřeby buď jednotlivým odběratelům, nebo do sítě (např. v létě). V tom případě můžete zelený bonus získat. Pro provoz LDS je nutno získat licenci.

Jinou možností je připojit větrnou el. k síti a jednotlivé domy připojit k síti také individuálně. Nevýhodou je, že el. z elektrárny bude nutno prodávat do sítě, nikoli přímo jednotlivým domům. I zde je možno využít zelený bonus.

Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný