Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.4.15 / dotaz č. 56844
Dobrý den, mám stavební povolení ze dne 23.10.2013 na výstavbu VTE 2 MW. Územní řízení bylo začátkem roku 2007. V té době nebyla zapotřebí autorizace. Nevím zda mohu zahájit výstavbu když autorizaci nemám a co na to ERU, jaké budu mít výkupní ceny a jakou garanci výkupu vůbec.

Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
povinnost autorizace na výstavbu zdroje elektřiny platí od roku 2011. Jestliže bylo stavební řízení zahájeno dříve, povinnost autorizace nebyla a vy můžete stavět na základě vydaného stavebního povolení. Zákony neplatí zpětně, vaše situace se musí posuzovat podle zákonů platných v době zahájení územního řízení.
Pro jistotu si můžete správný postup ověřit u ERÚ, např. v rámci žádosti o vydání licence.
Doporučuji ještě před stavbou získat souhlas distributora s připojením k síti (pokud ho ještě nemáte).
Současně požádejte ERÚ o vydání licence pro výrobu elektřiny.
Pro VTE s vydanou licencí a připojenou k síti pak platí výkupní ceny dle platného cenového rozhodnutí ERÚ, pro rok 2015 je zde:
http://www.eru.cz/documents/10540/613886/ERV_4_2014/4f60ee4b-5bfa-4636-846f-5c7dee3d8683
Pokud VTE připojíte k síti do konce roku 2015 a současně nejpozději k tomuto datu budete mít platnou licenci, pak máte nárok nárok na výkupní cenu 1 980 Kč/MWh, resp. zelený bonus 1 450 Kč/MWh. Na základě vyhlášky 347/2012 Sb. máte na tuto podporu nárok po dobu 20 let, přičemž meziročně se výkupní ceny zvyšují o inflaci, obvykle o 2%.
Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk