Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.5.15 / dotaz č. 57360
Dobrý den,


jak postupovat při žádosti o povolení instalace Termických kolektorů na okraji památkové zony, kdy památkaři nechtějí instalaci povolit ?

Má běžný občan nějakou možnost toto změnit ??
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Tady je těžká rada. Spor památkové péče se snahami realizovat solární instalace v památkových zónách a rezervacích, případně i v jejich ochranných pásmech nebo přímo na památkových objektech se táhne již řadu let. Nemyslím, že bylo dosaženo nějaké dohody nebo obecného doporučení, viz. například debata na odkazech:
http://www.tzb-info.cz/2870-slunce-pro-pamatky
http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/6559-architektonicke-dedictvi-vyzaduje-specificky-pristup
Je to tedy problém obecný, náhledy na případné řešení se mohou v různých případech pod kompetencí různých územních pracovišť PP i mírně lišit. Z vlastní dlouholeté zkušenosti s památkami jsem názoru, že proti závaznému zamítavému stanovisku se toho moc dělat nedá, maximálně lze postupovat formou odvolání na krajský orgán PP, který myslím rozhodnutí potvrdí. Ovlivnit odborné stanovisko územního pracoviště NPÚ, které je podkladem pro vydání závazného rozhodnutí orgánu PP lze snad jen jednáním a předložením relevantních argumentů, ke kterým samozřejmě nemusí být přihlédnuto. O komplikovanějších záležitostech jedná památková komise územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).
Na památkové chráněných objektech se solární instalace nepovolují. V památkových zónách obvykle také ne a to i vesnických. Výjimkou by mohla být situace, kdy bude prokázáno, že instalace není v rozporu se záměry památkové péče, například nebude odnikud vidět apod. Pokud jsou stanoveny podmínky ve vyhlášené PZ tak, že kolektory na střešní krajině jsou nepřípustné, není asi pomoci.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice