Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.5.15 / dotaz č. 57390
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to je dnes s větrnými el.(zákon, vyhlášky apod) a jestli je někdo, kdo by mohl poradit s celým procesem. Děkuji
Vážená paní,
podle zkušeností trvá příprava stavby větrné elektrárny (VtE) několik let, vlastní stavba několik týdnů. Během této doby se související legislativa nejspíš několikrát změní.

Vlastní stavba se řídí stavebním zákonem č. č. 183/2006 Sb. V první řadě je třeba zjistit, zda stavba VtE není v rozporu s územním plánem dané obce. Obvykle je nutno požádat o změnu územního plánu, což trvá několik měsíců. Dále se zpracovává studie EIA (pozor, zákon o EIA č. 100/2001 Sb. se změnil k 15.4.2015, na změny nejsou úředníci ještě zvyklí). Z hlediska EIA se rozlišuje, zda jde o jednu elektrárnu, nebo větrnou farmu. Pokud studie EIA záměr výstavby posoudí pozitivně, můžete zažádat o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Současně je vhodné jednat s distributorem o možnosti připojení k síti, někdy je vyžadována studie připojitelnosti.

Pokud jde o VtE s výkonem nad 100 kW, musíte před stavebním řízením získat autorizaci k výstavbě, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (viz vyhl. č. 387/2012 Sb.)

Pro vlastní provoz je nutno získat licenci pro podnikání v energetice dle zákona č. 458/2000 Sb. Postup je na stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.

V současnosti neexistuje dotační program pro VtE, program OPPIK výslovně uvádí, že VtE nepodporuje.
Výkupní cena elektřiny z VtE je v současnosti 1,98 Kč/kWh, ovšem za několik let to může být úplně jinak (výkupní ceny meziročně neustále klesají).

Metodický pokyn MŽP ČR pro větrné elektrárny najdete zde: http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=46139...0

Pro další informace doporučuji kontaktovat Českou společnost pro větrnou energii (www.csve.cz).


Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk