Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.6.15 / dotaz č. 58714
Dobrý den.
Doslechl jsem se, že při užití slunečního ohřevu vody ( TUV)mohou být podstatné rozdíly v principu zařízení.
Můžete vysvětlit princip DRAIN BACK , jeho výhody, ev. praktické poznatky z provozu a možnosti pořízení v Česku ?
Děkuji.
Hezký den,

dovolím si popsat Vám vlastní zkušenosti, protože tento systém již pár let úspěšně provozuji. Na rozdíl od běžných solárních systémů pro ohřev vody, není u Drain back systému kolektorový okruh napojen přes žádný výměník tepla, protože je pomocí čerpadel řízených regulační jednotkou nasávána voda přímo z akumulační nádrže do kolektorového okruhu a to jen v případě, že jsou splněny, v regulační jednotce přednastavené, podmínky pro efektivní ohřev vody v nádrži. Také nepotřebuje tento systém expanzní nádobu ani pojistný ventil. V jeho potrubních rozvodech proudí čistá voda, což napomáhá tomu, že tento systém je až o 15 % účinnější, než běžné tlakové systémy, které používající nemrznoucí kapaliny na bázi glykolu.

Čerpadlová a řdící jednotka obsahuje, mimo vlastní elektronické regulace a řídících čidel, dvě oběhová čerpadla, jedno s proměnným a druhé se stálým výkonem. Při spuštění ohřevu vody řídící jednotkou, nejdříve pracují obě čerpadla, aby se celý okruh rychleji zavodnil a po zavodnění slunečních kolektorů, pak již pracuje pouze jedno čerpadlo s výkonem řízeným a regulovaným přesně podle přednastavené teploty vody v kolektoru a v akumulační nádrži. To umožňuje minimalizovat náklady na elektřinu při provozu celého systému a dále se zvyšuje účinnost ohřevu vody.

K úspornému a efektivnímu provozu navíc přispívá i velmi dobře tepelně izolovaná speciálně navržená beztlaká akumulační nádrž (její tepelná ztráta je pouze 1,4 kWh za den při vnitřní teplotě vody 60 °C) s vynikající teplotní stratifikací vody, jejíž objem 500 litrů akorát vyhovuje pro potřeby nízkoenergetického domu. Slouží jak pro ohřev užitkové vody, tak také pro vytápění domu, protože je propojena přes výměník tepla s peletovou teplovodní krbovou vložkou (o max. tepelném výkonu předávaným do vody 12,6 kW), která slouží v zimním období jako hlavní zdroj tepla na vytápění i na ohřev užitkové vody.
Jako rezerva je v akumulační nádrži vnořeno elektrické topné těleso o výkonu 2 kW, které je schopno ohřát užitkovou vodu i temperovat objekt, v případě poruchy peletové teplovodní krbové vložky, nebo při nedostatečném slunečním svitu, či nedostatku dřevěných pelet.

Aby docházelo k samočinnému vypouštění vody ze slunečních kolektorů i z jeho potrubí zpět do akumulační nádrže, je potřebné zajistit stálý, alespoň dvouprocentní spád potrubí od solárních kolektorů až k akumulační nádrži. Elektronická regulace umožňuje nastavení všech potřebných provozních parametrů tak, aby bylo dosaženo maximálních tepelných zisků pro konkrétní instalaci.

Po více než dvouletém provozu slunečního zařízení v součinnosti s peletovou teplovodní krbovou vložkou, mohu říci, že systém splnil svou úlohu nad mé očekávání. Sluneční zařízení funguje bezobslužně jak v létě, tak v zimě a jedinou mojí povinností je průběžná kontrola provozních stavů slunečního systému a jednou za rok musím doplnit trochu vody do akumulační nádrže, protože voda, při jejím zvětšeném objemu vlivem vysoké teploty (85 °C), přeteče přepadem do nádoby k tomu určené. Tuto vodu pak využívám na zalévání květin v domě.

Během roku, dokáží sluneční kolektory v letním období vyrobit průměrně až 32 kWh tepla za den a v zimním období v průměru okolo 10 kWh za den. V přechodném období, na jaře a na podzim to je průměrně cca 20 kWh za den. Celkem v běžném roce bylo vyrobeno asi 2 600 kWh tepla, což odpovídá úspoře provozních nákladů za elektřinu (v domě je používán pouze VT tarif) cca 13 tisíc Kč/rok a v porovnání s dřevěnými peletami, by to bylo, cca 5 tisíc Kč za rok.

Mezi hlavní výhody výše uvedené technologie termického ohřevu vody patří:

Velmi nízké nároky na údržbu.
Není problém s letním přehříváním systému ani se zimním zamrzáním
Vyšší provozní účinnost oproti tlakovým systémům
Jednoduché ovládání a nastavení provozních parametrů (po přečtení provozního manuálu)

V ČR je možné tento systém zakoupit například u firem Enbra, Esel, Daikin. Lze na něj navíc získat dotaci v programu Nová zelená úsporám.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce EKIS ČB KLOTHERM