Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.8.15 / dotaz č. 60212
Dobrý den
Chtěl bych Vás poprosit o Váš názor a zhodnocení ekonomické návratnosti investice do fotovoltaického ohřívání užitkové vody. Chtěl bych využít bojler z Dražic s kombinovaným ohřevem AC - DC a připojením na externí tepelný zdroj kotel na tuhá paliva v zimním období. Jsme 5ti členná rodina a uvažuji o 200 l objemu, jakou plochu FV panelů na tento objem potřebuji? Nacházíme se na Vysočině u Halíčkova Brodu.
Děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný den.
Dobrý den,
Abyste byli spokojeni s ekonomickou návratností, je zapotřebí provést ekonomickou a energetickou optimalizaci systému. Ve vašem případě, pokud jste 5-členná rodina, nestačí uvažovat bojler o objemu 200 litrů. V případě ohřevu fotovoltaikou totiž potřebujete, abyste "nachytané" sluneční záření během dne uložili a byl k dispozici v odpoledních a včerních hodinách a následně i ráno, do doby, než opět slunce vyjde. A k tomu pro 5-ti člennou rodinu, je 200 litrů opravdu málo, protože na každého vychází průměrně jen 50 litrů. Zde bych jako minimum doporučoval nejméně 300 litrů, spíše však 400 litrů akumulační nádoby.
Podobný dotaz jsem dnes již řešil, prosím o kliknutí na https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/60218 , kde je energeticky rozebrán systém pro 2 osoby. Ve Vašem případě proto doporučuji systém zdvojnásobit, tedy celkový výkon ostrovního systému 4 kWp (4000 Wp) a celkový objem akumulační vody 400 litrů (2 x 200 litrů).

Výpočet přesné ekonomické návratnosti je odvislý od Vašeho distribučního elektrického tarifu, který neznám a způsobu provedení. V zásadě se doba návratnosti může pohybovat od 9 do 18 let. V této souvislosti odkazuji na plány Ministerstva pro životní prostředí, které plánuje v roce 2016 vypsat investiční dotační výzvy i pro fotovoltaická zařízení na střechy rodinných a bytových domův programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Pokud tedy s rekonstrukcí nespěcháte, radím vydržet na konec tohoto roku, kdy by měly být jasné i časové termíny jednotlivých dotačních výzev a bližší detaily.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk