Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.8.15 / dotaz č. 60419
Rádi se poradit o výběru FV nebo tepla panelu buď generování elektrického proudu nebo teplou vodou. Máme rodinný dům.
Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz.

Ohledně výběru fotovoltaických panelů nebo solárně termických kolektorů existuje řada názorů. Při výběru daného způsobu využití sluneční energie rozhodují následující aspekty: poloha rodinného domu (např. nadmořská výška, poloha vůči okolní zástavbě či vzrostlé zeleni), orientace konstrukce, na kterou by bylo možné ukotvit dané panely, vůči světovým stranám, způsob vytápění a přípravy teplé vody v rodinném domě. Nároky na únosnost konstrukce, na které bude dané zařízení umístěno, jsou obdobné (u solárních panelů mírně vyšší). Do nedávné doby se u rodinných domů více doporučoval solárně termický systém pro ohřev teplé vody. V dnešní době se začíná upřednostňovat využítí FV panelů.
Dříve bylo využití fotovoltaických panelů ekonomicky nákladné a návratnost nebyla vysoká. V dnešní době se poměr pořizovací cena/návratnost snižuje a využití fotovoltaických panelů je více dostupné. Ceny FV panelů klesají a vývoj jednotlivých panelů jde dopředu. U solárních systémů je cena stálá.

S ohledem na účinnost daných systémů lze říci: v létě mají vyšší účinnost solární termické systémy. V zimě naopak fotovoltaika.

Při rozhodování by měl být (dle mého názoru) výchozí stávající způsob ohřevu teplé vody a způsob vytápění.
Pokud máte elektrický bojler na přípravu teplé vody nebo elektrokotel na vytápění, poté bych se ve Vašem případě přiklonila k fotovoltaickým panelům. Ponecháte stávající způsob ohřevu TV (nebo vytápění) a výrazným způsobem snížíte spotřebu elektrické energie primární (ze sítě). Pokud je vytápění a ohřev TV zajišťován pomocí plynových kotlů, pak se spíše přikláním k solárně termickým kolektorům a to z důvodu menšího využití elektrické energie, která by poté mohla být přebytečná.

Výše uvedené aspekty pro výběr FV panelů či ST kolektorů doporučuji zvážit a na základě tohoto provést rozhodnutí.
Výrobci daných zařízení mívají na svých webových stránkách pomocné kalkulačky, díky kterým si můžete odhadem spočítat úsporu energie nebo účinnost daného systému.

S pozdravem
Ing. Tereza Nováková
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - EKIS Trutnov tisk