Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.10.15 / dotaz č. 63187
Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila, zda byste mi mohli poradit ohledně kotlíkové dotace pro tento, respektive příští rok.
Bydlím v rodinném domě, rádi bychom si pořídili kotel s násypkou s využitím této dotace.
Mohli byste nám poradit, zda máme šanci dotaci získat a co vše je zapotřebí (pořízení Průkaz energetické náročnosti budovy...).

Děkuji za odpověď

Přeji hezký den
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz.

Kotlíková dotace je zaměřena na výměnu stávajících, neekologických kotlů, které nesplňují emisní požadavky platné legislativy. Jedná se o dotaci zaměřenou pouze pro rodinné domy.
O dotaci můžete žádat v případě splnění následujících požadavků:
- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen PENB), v případě, že rodinný dům (dále jen RD) bude zařazen do třídy ENB nejhůře "C", poté lze žádat pouze na výměnu kotle. V opačném případě, kdy RD nesplní třídu ENB "C", je nutné provést mikro-energetické opatření.
- mikro-energetické opatření obsahuje např. dílčí zateplení obálky budovy (strop nad suterénem, střechu, severní část fasády, ...), výměna některých oken či instalace těsnění do oken. Tato opatření by měla být realizována do max. výše 20 tis. Kč (což je právě výše dotace na toto opatření).
- na stávající kotel nesměla být schválena dotace (např. NZÚ) a to od data 1.1.2009, dále není podporována výměna kotle na biomasu za kotel spalující uhlí a také není podporována výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním.

Na co je možné žádat dotaci:
- tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací,
- nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací,
- rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest,
- finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč),
- služby energetického specialisty, pořízení PENB,
- projektová dokumentace.

Výše podpory je dána výší uznatelných nákladů, které činí max. 150 tis. Kč (včetně dotace na mikro-energetické opatření). Z uznatelných nákladů je možné získat:
- max. 70% pro nový kotel výhradně na uhlí,
- max. 75% pro nový kombinovaný kotel na biomasu (uhlí a biomasa) a dále pro plynový kotel,
- max. 85% na nový kotel výhradně na biomasu a na tepelné čerpadlo.

Seznam nových kotlů (ve Vašem případě na tuhá paliva s automatickým plněním) prozatím není zveřejněn. Jedná se však o kotle s min. 4 emisní třídou - toto bude upřesněno po vyhlášení dotačního programu Kotlíková dotace.
Nový zdroj vytápění může být instalován pouze odbornými topenáři.

Po vyhlášení data pro přijetí žádostí pro dotaci je nutné vyplnit formulář k žádosti a zanést ho na příslušný krajský úřad. Současně s žádostí bude předkládán PENB. Na základě těchto informací Vám přijde vyjádření o uznání/zamítnutí podpory.
Při uznání podpory pro danou výměnu stávajícího kotle je nutné po realizaci doložit:
- fotografie stávajícího kotle (zapojeném do otopné soustavy daného RD) včetně uvedení jeho typu - vhodné vyfocení štítku na daném kotli,
- fotodokumentaci a potvrzení o likvidaci stávajícího zdroje,
- v případě, že RD vlastní více vlastníků, musí se doložit písemný souhlas všech vlastníků se souhlasem o dané úpravě kotle.

V případě potřeby je možná domluva na osobní konzultaci.

S pozdravem

Ing. Tereza Nováková
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - EKIS Trutnov tisk