Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.10.15 / dotaz č. 63302
Dobrý den
prosím o radu jak dál v mém případě projektu zateplení RD. Mám schválený projekt z minulé NZU, a to na výměnu oken a zateplení zdí a stropu.

Prosím o radu zejména proto že už jsem se účastnil té první zelené úsporám, kde jsem chtěl realizovat výměnu oken. Projektantská firma ktera mě ale zpracovávala projekt úsporných opatření v 8/2010 mě ho dodala o 3 dny později po uzávěrce programu. Takže mě to stálo 10 000 Kč a nic jsem za to nedostal. Přihlášku jsem nepodal, protože mě příslušný úřad řekl, že už je to prostě pozdě.
Poté jsem šel do druhé zelené úsporám, , kde jsem chtěl realizovat výměnu oken a zateplení stěn . Opět jsem zaplatil 10 tis Kč za projekt a dalších 10 tis Kč za energetického specialistu. Ten z toho udělal nepoužitelný paskvil, který je mimo přijatelné investiční náklady a mimo nejakou přijatelnou dobu návratnosti. Protože požaduje zateplení šikmých částí střechy v tloušce,30 cm což by znamenalo celý podkrovní pokoj zbourat. Teď je tam 12cm skelné vaty. A dále izolace stropu sklepu o tloušce 10 cm,kde už je ale nízká výška místnosti, že by izolace snížila její použitelnost. Takže přestože mám projekt od MŽP schválený tak jej nemůžu realizovat.
Nyní je vyhlášena třetí zelená úsporám a tak bych se chtěl zeptat zda na její čerpání, kdybych chtěl jen vyměnit okna, by stačili podklady která už mám za ty roky zpracované z předcházejících žádostí.?
Popis RD:
RD je z roku 1960, půdoris 9,6x11,5m, je podsklepen nevytápěným suterénem se dvěma nadzemními podlažími, vč obytného podkroví. Střecha je zčásti sedlová , zčásti valbová. Svislá okna a dveře jsou dřevěná, původní. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem je zateplena minerální vlnou o tl 16Omm , z roku 1989. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem je tvořena z keramických stropních vložek Hurdis o tl 80 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce stropu pod nevytápěným prostorem je zateplena minerální vlnou o tl 12Omm. Vnější stěny štítové jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl 450mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny boční jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl 300 mm bez dodatečného zateplení.
změny po rekonstrukci : svislá okna plastová , 96,4%, trojsklo s argonem, šikmá okna dřevěná,
Dobrý den,

Děkujeme za Váš dotaz. Z Vašeho popisu vyplývá, že posudek, který máte zpracovaný z minulosti, je zpracován pro navrhovanou variantu komplexního zateplení. Obávám se tedy, že budete muset nechat zpracovat odborný posudek aktuální, který prokáže vliv právě jen samostatné výměny oken. Dle aktuálních zveřejněných podmínek nové výzvy NZÚ je pro splnění podmínek v kategorii A.0, do které byste předpokládám spadal, nutné prokázat, že výměnou oken dojde k úspoře na měrné roční potřebě tepla na vytápění minimálně o 20% a současně součinitel prostupu tepla U bude menší nebo roven než 0,9 násobek hodnoty doporučené normou. Současně je možné žádat i o podporu na zpracování odborného posudku a eliminovat tak zvýšené náklady, které jste již byl v minulosti nucen bezúčelně vynaložit.

Okna s trojskly budou požadavku pravděpodobně vyhovovat, avšak musí jít o certifikovaný výrobek, jehož technické parametry budete muset prokázat. Na webových stránkách dotačního programu je dostupný také seznam těchto vyhovujících certifikovaných výrobků, které když použijete, technické vlastnosti již prokazovat nemusíte. Dále tam najdete podrobné podmínky a postupy pro vyřízení žádosti.
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven tisk