Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.10.15 / dotaz č. 63307
Dobrý den,
dokončuji novostavbu, která má plánovanou energetickou náročnosti na hranici pro nízkoenergetické domy. Jako vytápění mám instalováno tepelné čerpadlo země-voda.
Mohu letos nebo příští rok žádat o některou z dotací NZU? (Ve které fázi stavby je toto možné - po instalaci, až po kolaudaci, ..)
Dobrý den,
ode dne 22.10.2015 od 10 hodin lze podávat žádosti do 3. výzvy NZU pro rodiné domy. Tato výzva je kontinuální až do roku 2021.
V rámci programu NZU je také podporována výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností - oblast podpory B. Doporučuji před podáním registrace si nechat odborníkem prověřit, zda novostavba bude splňovat podmínky programu NZU - oblast podpory B. Jedná se o splnění požadavku:
Měrná roční potřeba tepla na vytápění (=< 20 kWh/m2.rok)
Měrná neobnovitelná primární energie (=< 90 kWh/m2.rok)
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici (=< Upas)
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy (=< 0,22 W/m2.K)
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby (=< 0,6 1/h) - potvrzuje se měřením (blower door test)
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období
Instalovaný systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Žádat je možné předzahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
Více informací naleznete k programu NZU na internetových stránkách http://www.novazelenausporam.cz
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk