Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.10.15 / dotaz č. 63423
Dobrý den,

rád bych Vás požádal o poskytnutí základních informací k možnosti získání státní dotace.
Vlastním rodinný domek v okrese Cheb a zamýšlím zatím provést výměnu špaletových oken. Mohu získat dotaci z programu Zelená úsporám a za jakých podmínek.
Děkuji.

Děkuji za Váš dotaz.

Nová zelená úsporám ( 3. výzva ) byla vyhlášena 21.10.2015. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.
Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.
Aktuální výzva je určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů.
Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od čtvrtka 22. října 2015 od 10h. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách NZÚ. Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním elektronické žádosti pomoci pracovníci na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR. V obou případech je však nutný také vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci, který je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR. K této žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.
Podrobněji : http://www.novazelenausporam.cz/clanek/nova-zelena-usporam-startuje-kontinualni-vyzva-pobezi-do-roku-2021-domacnosti-si-sahnou-az-na-27-miliard-korun/.
Výměna oken, nebo obecně stavební opatření na obálkových konstrukcích budovy spadají do oblasti podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů zahrnuje právě zateplování, tedy i výměnu oken. Oblast dotace A je členěna do několika úrovní, kde se liší míra poskytované dotace na základě dosažené výše úspory. Koncipováno je to tak, aby komplexnější opatření byla více podporována. U zateplení, které se týká jen části obálky budovy je tedy nejprve potřeba posoudit, zda provedená opatření splní podmínky dotace, tedy provést výpočet a porovnání vypočtených hodnot s požadovanou úrovní.
Nejnižší úroveň značená jako podoblast A.1 stanovuje jako jeden z několika požadavků procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření (ve Vašem případě pouze výměna oken) – větší než 40%.
Z obdobných případů víme, že výměnou oken bez dalších opatření lze dosáhnout vypočtené procentní úspory orientačně 15 až 20%, pouhá výměna oken tedy většinou nestačí.
Aby se dosáhlo na dotaci, bylo by nutné přidat ještě nějaké další opatření a posoudit, zda by kromě 40% snížení měrné roční potřeby tepla byla splněna ještě další kritéria, která se týkají domu jako celku nebo jiných konstrukcí.
Přeji hezký den.
Ing. Miroslav Nezdara
Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb Ing. Nezdara tisk