Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.10.15 / dotaz č. 63444
Na základě telefonického rozhovoru se na Vás obracím o bližší informace ohledně fotovoltaiky.Zajímala by mě případná realizace ve spojitosti "Zelená úsporám ".

předem děkuji
Děkuji za dotaz a sděluji následující.
V programu Zelená úsporám nebylo dosud možno žádat o podporu fotovoltaických systémů (dále jen FVs). To se však změnilo v poslední 3. výzvě, která byla vyhlášena 22.10. 2015. V současnosti je tedy možno žádat o podporu FVs (oblast C efektivní využití zdrojů energie – podoblast C.3 instalace solárních termických a fotovoltaických systémů - viz přiložené stránky NZÚ). Podporována je instalace do dokončených RD a do novostaveb včetně rozestavěných. Celkem se jedná o 4 podoblasti podpory FVs (C.3.3,C.3.4,C.3.5, C.3.6). V současnosti by byla aktuální podoblast C.3.3, která nesouvisí s připojením výrobny elektřiny k distribuční síti jako je tomu u podoblastí C.3.4,C.3.5, C.3.6 (tyto je možno připojit k distribuční síti, se souhlasem provozovatele, až po 1.1. 2016).
Podoblast C.3.3 - Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem nabízí výši podpory 35 tisíc Kč na dům (max. 50 % uznatelných nákladů). Je však nutno splnit minimální pokrytí potřeby teplé vody z FVs alespoň 50% a instalovat akumulační zásobník tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému (alespoň 80 litrů na kWp výkonu FVs). Poslední výzva umožňuje žádat kontinuálně až do roku 2021. Dojdou-li v dané chvíli peníze z emisních povolenek, bude žádost zařazena do tzv. Zásobníku, odkud bude převzata k vyřízení po doplnění peněz. Žadatel se tedy nemusí obávat, že zmešká ukončení výzvy, a to až do roku 2021.
Přeji hodně slunečných dní.
Ing. O.Schreiber, Energy Centre Č. Budějovice
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/podminky-oblasti-podpory-c-3-vyzva/