Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.10.15 / dotaz č. 63450
Je stále v podmínkách definován limit podlahové plochy(nově včetně
obvodových stěn a to jaké výši ?
Dobrý den,
zřejmě máte na mysli dotační program Nová zelená úsporám. Pro dotaci na novostavby RD v rámci 3. výzvy musí objekt splňovat definici RD (je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví). Ohledně limitu velikosti RD - jedná se o limit celkové energeticky vztažné plochy domu - max 350 m2. Tato půdorysná plocha se počítá z vnějších rozměrů domu pro jednotlivá obytná podlaží, popř. jejich obytné části s upravovanými parametry vnitřního prostředí (vytápěné, nuceně větrané, chlazené). Přesná definice energeticky vztažné plochy domu zní: vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

S pozdravem
Ing. Veronika Škodová

Odpovídá:  Ing. Veronika Škodová* - EKIS Tábor tisk