Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.10.15 / dotaz č. 63498
Vážení,
vyměnil jsem letos na jaře u RD v jeho obytné části a v příslušenství dřevěná zdvojená okna za plastová s trojitým zasklením. Zajišťovala mi to firma Vekra z její pobočky v Náchodě.
Mám universální zplynovací modrý kotel Atmos C 40 ale i tepelné čerpadlo, podlahové topení, solární ohřev užitkové i topné vody. Vše jsme budovali a instalovali bez dotací. Ty dvě poslední jmenované věci(podlahovka ve všech místnostech cca 130m2 a solár 35 m2 na střeše pod sklem) jsou vlastní "domamont" ale fungují naprosto spolehlivě v jednotné soustavě.
A nyní otázka: Mám možnost požádat na něco z výše uvedeného dodatečně o dotaci?
V případě, že ano, co bych musel obstarat?
(Jako nově nastupujícímu důchodci se mi bude hodit každá koruna.)

V dalším zlepšování úspor a vytváření tepelné pohody vážně uvažuji o rekuperaci. Plastová okna na rozdíl od dřevěných opravdu těsní a tak se musí daleko více otvírat. Chci to prorazit jen skrze zdi do jednotlivých místností.(bílé plynosilikáty 50 cm + omítka. Jak postupovat, abych dosáhl na dotaci.
O polystyrénové izolaci neuvažuji. Chci aby barák alespoň trochu dýchal.
Za odpověď předem děkuji.
Dobrý den,

dotační program Nová Zelená Úsporám umožňuje podání žádosti o dotaci na provedené úpravy, vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy, které byly provedeny od 1.1.2014. Ve Vašem případě by se mohlo jednat o dotaci na nová okna a zplyňovací kotel Armos C40, případně tepelné čerpadlo. U nového zdroje na vytápění by se dotace vztahovala pouze na jeden zdroj - stále platí termín realizace. Solární panely jsou v dotačním programu také zařazeny. Jelikož uvádíte, že se jedná o "domamont", obávám se, že dotace by dotace zde nemusela být uznána (v požadavcích dotačního programu je uvedeno - "Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby." Okna Vám montovala firma Vekra, která je oprávněná k montáži - zde je doložení realizace v pořádku. Zplyňovací kotel, předpokládám, zapojoval do otopné soustavy topenář - opět by měla být realizace v pořádku. U zbylých úprav požadavek na realizaci není doložen.
Ke všem prvkům, na které by se případně vztahovala žádost o dotaci, musí být doloženy faktury.

Při žádosti o dotaci na výměnu oken se jedná o podoblast dotace A.0. Dotační program ukládá následující požadavky, které musí být splněny:
- měněné stavební prvky (okna) musí mít součinitel prostupu tepla U <= 0,9*Urec20 (konkrétně U <= 1,08 W/m2K);
- procentuální snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění Ea oproti stavu před realizací opatření >= 20%.
Toto se dokládá výpočty - energetický posudek.

Co se vyžaduje pro podání dotace NZÚ:
- projeková dokumentace (technická zpráva, výkresová dokumentace s označním měněných konstrukcí, dokumentace zvlášť pro výměnu zdroje tepla),
- energetický posudek,
- krycí list.

Při realizaci rekuperační jednotky je nutné splnit požadavky na neprůvzdušnost obálky budovy, které se kontrolují měřením - Blower door test (n50 = 2,5 za hodinu). Zde je důležité mít "těsné" konstrukce, ohraničující vytápěný prostor. Minimální požadovaná účinnost zpětného získávání tepla je 75%. Podání žádosti v oblasti C.4 (rekuperace) je možné pouze v případě, že se podává žádost v oblasti A.

S pozdravem
Ing. Tereza Nováková
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - EKIS Trutnov tisk