Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.10.15 / dotaz č. 63588
Rozvíjím dotaz č. 63498

Jak postupovat, krok za krokem, pro získání dotace na výměnu oken.
(Vyměnil jsem stará dřevěná s dvojsklem za nová plastová s trojsklem. Montáž prováděla VEKRA.)
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
v první řadě je nutné nechat vypracovat energetický posudek, díky kterému bude zřejmé, zda na dotaci NZÚ2015 máte provedenými opatřeními nárok - viz předešlý dotaz, či nikoliv.
Při naplnění podmínek dotačního programu se dále vypracuje krycí list, do kterého se zapisují měněné konstrukce (ve Vašem případě okna, jejich plocha a parametry) a splnění požadavků pro podoblast dotace (ve Vašem případě podoblast A.0). Pravděpodobně bude také potřeba nechat zpracovat projektovou dokumentaci původního a nového stavu (po výměně oken), aby byl patrný rozsah výměny (postačí stručná dokumentace) a orientace výplní otvorů vůči světovým stranám.
Následně poté se vyplní registrační formulář, který najdete na stránkách: https://nzu-zadosti2015.sfzp.cz/
Registrační formulář vyžaduje vložení energetického posudku a krycího listu v elektronické podobě. Do 5 pracovních dnů je nutné přinést podespanou dokumentaci v požadovaném rozsahu na příslušné krajské pracoviště (dáno okresem, ve kterém se daný rodinný dům nachází - např. Hradec Králové pro Královéhradecký kraj). Příslušné krajské pracoviště SFŽP Vaši žádost prostuduje. Po odsouhlasení žádosti musíte doložit splnění opatření, na které byla žádána dotace - faktura za zakoupení oken + jejich montáž (doporučuji potvrzení, že byla okna montována firmou Vekra).
Přesný návod naleznete zde:
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/jak-pozadat-o-podporu-krok-za-krokem-3-vyzva/

Kompletní informace o dotačním programu Nová zelená úsporám je k nahlédnutí zde:
http://www.novazelenausporam.cz/file/476/zavazne-pokyny-pro-zadatele-rd_3_vyzva.pdf

Dotační program NZÚ nabízí možnost zažádat o dotaci na zpracování potřebné dokumentace (výše dotace je závislá na rozsahu provedených úprav). Vše se lze dočíst v "Závazné pokyny pro žadatele RD_3 výzva".

S pozdravem
T. Nováková
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - EKIS Trutnov tisk