Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.10.15 / dotaz č. 63621
Dobrý den,
je rozumnější vyměnit kotel v rámci Kotlíkové dotace a následně provést zateplení v rámci Zelené úsporám nebo je lepší spojit obě tyto akce do jedné dotace Zelené úsporám?
Vzhledem k finančním možnostem a technickému stavu domu, uvažuji v první etapě o výměně kotle a zažádání o Kotlíkovou dotaci a v druhé etapě o zateplení vnějšího pláště.
Nyní máme vyměněno 90% oken za nová plastová s U od 1 do 0,7. Zbytek bychom rádi pokryli z dotace.
Která z mnou navrhovaných variant by byla výhodnější?

Děkuji

Dobrý den.
V rámci programu Nová zelená úsporám podoblasti podpory C.1 a C.2 je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů pro 3. emisní třídu za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Tuto podporu ale nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15.7.2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud budete chtít vyměnit kotel musíte zvolit „kotlíkovou dotaci“. Zatím ale není jasné, kdy bude tento program spuštěn a jaké parametry budou nastaveny. Spuštění se předpokládá začátkem roku 2015.
Samozřejmě můžete vyměnit jen kotel přes „kotlíkové dotace“. Podle zatím dostupných podkladů, ale budete muset splnit požadavek na zařazení budovy do energetické třídy „C“, což nejspíše nesplníte. Takže si to stejně vyžádá nějaké energeticky úsporné opatření dle pokynů programu.
Ideálním řešením by bylo, zateplit v rámci Nové zelené úsporám (podoblast „A“). Do výpočtů a potřebných dokumentů pro NZÚ vyplnit již nový kotel s odkazem na budoucí „kotlíkovou dotaci“. Z provedených výpočtů bude možné přesně nadimenzovat zdroj tepla, přizpůsobený zateplené budově.
V případě, že zateplíte až po výměně zdroje, bude kotel zbytečně předimenzován.
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt tisk