Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.10.15 / dotaz č. 63701
RD Bungalov (200m2), Porotherm 440 P+D;podlahy 200mm EPS, stropy 300mm foukané izolace;okna trojsklo profil Rehau.V projektu energetický štítek B - v současné době v realizaci hrubá stavba. Dotaz se týká možnosti využití dotace na dodatečné zateplení fasády 160mm EPS (v projektu bez dalšího zateplení).Je možné dotaci pro tento případ využít?Kam se případně obrátit o radu pro zpracování projektu?Děkuji.
Dobrý den, v rámci čerpaní dotací z programu Nová zelená úsporám je několik pravidel, které je nutné splnit.

1) Jedná se o rekonstrukci nebo novostavbu?

2) Jestliže se jedná o rekonstrukci je nutné splnit podmínku, že realizační faktury musí být datovány po roce 2014, tedy 2015 a nověji. A objekt musí být kolaudován k trvalému užívání před rokem 2007,

3) Jestliže je objekt novostavba, tak je nutné aby měl objekt náklady na vytápění do 20w/m2 rok. A je nutné provést celkové vyhodnocení stavby.

Ať už se jedná o rekonstrukci nebo novostavbu tak jednotlivé dílčí konstrukce musí splnit náležitosti normy a jako celek musí mít provozní náklady dle požadavků dotačního titulu. Konkrétně viz tabulka:
http://prorea.cz/images/custom/hcvds1an.png

Odpovídá:  Jiří Tomsa* - EKIS Ostrava EZE tisk