Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.10.15 / dotaz č. 64021
Dobrý den, mám tento dotaz ohledně kotlíkové dotace: Chci rekonstruovat RD z 30. let minulého století. Vytápění tam je ještě jen lokálně - kamny v místnostech na pevná paliva, čili není tam ani rozvod ÚT.Je možné dostat dotaci na výměnu těchto lokálních kamen za tepelné čerpadlo vzduch-voda, při které by se též prováděla otopná soustava - podlahové vytápění.
Děkuji
Dobrý den,
na dotaci podle mého názoru budete mít nárok. Splňujete základní podmínky, že se jedná o RD, a že měníte zdroj na tuhá paliva za tepelné čerpadlo.
Jediný problematický bod dotačních podmínek je tento:
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že je kotel prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob) a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění.

Vy totiž nemáte kotel, ale máte lokální kamna v jednotlivých místnostech. Případ s lokálními kamny v jednotlivých místnostech dotační program výslovně neuvádí. Podmínka výše má zřejmě bránit případům výměny lokálních kamen nenapojených na otopnou soustavu v případě, že je v RD jiný zdroj vytápění. V těchto případech nelze prokázat, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje. Ve Vašem RD je ale zcela prokazatelné, že topíte ze 100% tuhými palivy, i když ne v jednom kotli, ale více lokálních kamnech. Navíc, pokud by byla dotace poskytována jen na výměnu kotle napojeného na otopnou soustavu, pak by zřejmě nebylo uznatelným nákladem pořízení nové otopné soustavy.

S pozdravem
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa* - EKIS Tábor tisk