Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.11.15 / dotaz č. 64076
přeji hezký den,
nevím jestli jsme firma, která by měla mít EA
do 5.12.2015. Co se týče obratu a počtu zaměstnanců tak určitě ne. Co se týče spotřeby energie 35 000 GJ
tak to nevím. Mohu poprosit o nějaký výčet energií, které se do toho počítají popřípadě převody jednotek na GJ. Děkuji
Dobrý den,

povinnost nechat zpracovat energetický audit řeší zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn, konkrétně jeho § 9, odstavec 1) a 2). Vy se odvoláváte na to, že vaše firma není velkým podnikatelem, takže pro vás nevzniká povinnost podle odstavce 2).

Pak tedy zbývá ustanovení §9, odstavce 1), písmene a), který říká, že povinnost nechat zpracovat energetický audit vzniká vlastníku budovy nebo energetického hospodářství tehdy, má-li budova nebo energetické hospodářství celkovou průměrnou spotřebu energie vyšší než stanoví prováděcí předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 480 / 2012 Sb. o energetickém auditu a posudku. V této vyhlášce v § 2, odst. 1 je uvedena hodnota, od které právnickým a fyzickým osobám vzniká povinnost nechat zpracovat energetický audit, a sice 35 000 GJ nebo-li 9 722 MWh za kalendářní rok.

Prakticky vzato je třeba postupovat takto:

1. nechte si z účtárny vytáhnout veškeré faktury, které mají co dělat se spotřebou energie, která vzniká vaší činností (teplo v případě dodávek prostřednictvím CZT, zemní plyn nebo biomasa pro vytápění případně ohřev TV, spotřeba elektrické energie. Je nutno do součtu zahrnout i faktury, které jsou za spotřebu energie pro technologické provozy. Faktury musí nyní být za roky 2014 a 2013.

2. Sečtěte spotřeby energie ve zvolených jednotkách (GJ, MWh, kWh), pokud se od různých dodavatelů účtují různě, je nutno provést přepočet na jednotný formát. Platí, že 1 MWh = 3,6 GJ, 1 GJ = 0,278 MWh. Pokud jste odběrateli zemního plynu, na každé faktuře uvádí dodavatel ZP přepočet z odebraných m3 zemního plynu na spalné teplo a následně výhřevnost. Do přehledu berte výhřevnost ZP. To samé u uhlí.

3. Za oba roky spočtěte průměr a pokud vyjde více jak 35 000 GJ, pak musíte energetický audit nechat zpracovat.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Petrtyl

Odpovídá:  Ing. Zdeněk Petrtyl* - tisk