Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.11.15 / dotaz č. 64098
Dobrý den. Jsme SVJ a v letošním roce jsme realizovali projekt kdy jsme přešli od CZT k vlastnímu tepelnému čerpadlu. Máme možnost na tuto akci získat nějakou dotaci? Děkuji
Ne.

Program Nová Zelená úsporám byl otevřen pro bytové domy v Praze. Příjem žádostí byl ukončen 31. října 2015.

Do 13. 11. 2015 je možno žádat o dotaci v Operačním programu životní prostředí (OPŽP), osa 2:
http://www.opzp.cz/vyzvy/8-vyzva
Zde se podporuje rekonstrukce zdrojů, která přinese snížení emisí. To obvykle není případ, kdy se CZT nahradí tepelným čerpadlem, protože globální emise spojené s výrobou elektřiny pro tepelné čerpadlo jsou obvykle vyšší, než emise CZT. Uvedená 8. výzva je také určena pouze provozovatelům zdrojů, ne koncovým odběratelům.

V rámci OPŽP budou v dalších letech vypisovány další dotace. Obecně se ale obvykle nepodporují zpětně již realizované projekty a rovněž se nepodporuje odpojování odběratelů od CZT. Šance na dotaci je ve vašem případě dost malá.

S pozdravem
K. Srdečný