Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.11.15 / dotaz č. 64124
Dobrý den,
potřeboval bych vědět, jaké podklady a jaké podmínky je potřeba splnit, aby bylo možné žádat o Kotlíkové dotace.
Děkuji.
Dobrý den.
Pravidla a požadavky Kotlíkových dotací jsou definovány jednotlivými kraji, ve kterých je možno o kotlíkovou dotaci žádat.
Do dnešního dne nejsou uvedeny finální požadavky. Ministerstvo životního prostředí však vydalo předběžné informace o požadavcích, které by měly být splněny (avšak jednotlivými kraji mohou být upraveny). Jedná se o:
- výběr kotle musí odpovídat požadavkům na dané emisní třídy. Podporované typy kotlů jsou zapsány v seznamu, dostupném na webových stránkách kotlíkové dotace. Jedná se o kotle na tuhá paliva (pouze na uhlí - emisní třída 5., kotle na kombinaci uhlí + biomasa, pouze na biomasu) a na tepelná čerpadla.
- objekt, kde je měněn zdroj na vytápění (musí být kotel na tuhá paliva) musí splnit požadavky na třídu energetické náročnosti budovy C. V případě, že toto nebude splněno, jsou vypsána tzv. mikro-energetická opatření (např. výměna části oken či vstupní dveře, zateplení části fasády - např. severní, zateplení stropu nad 1S, ...), kdy jedno z těchto opatření se bude muset provést na základě doporučení energetického specialisty. U tohoto bodu může dojít k upřesnění jednotlivými kraji.
- pro podání žádosti musíte doložit fotodokumentaci původního zdroje tepla, včetně zdokumentování, že je kotel napojen na otopnou soustavu. Vyplněný platný registrační formulář a případně také vyjádření zbylých vlastníků nemovité věci (pokud jich je více), že s danou výměnou zdroje souhlasí. U tohoto typu dotace není vyžadována projektová dokumentace či energetický posudek (vyjma případů, kdy objekt splní požadovanou třídu ENB "C", poté je nutné doložit vyhotovený PENB). U objektů, kde bude nutné provést mikro-energetické opatření se předkládá vyjádření energet. specialisty s návrhem daného opatření.

Při rozsáhlé rekonstrukci otopné soustavy je doporučeno zpracovat projektovou dokumentaci výměny zdroje tepla (není však podmínkou).

S pozdravem
Tereza Nováková
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - EKIS Trutnov tisk