Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.11.15 / dotaz č. 64168
Dobrý den,
uvažujeme provést v bytovém panelovém domě změnu vytápění a přípravy TUV.

Původní systém:
plynová kotelna 2x 700 kW + boilery v objektu .

Současný systém:
Kogenerační jednotka UT + EL v sousedním objektu propojená přípojkou v zemi přes ulici.
Předimenzovaná – nebyl připojen třetí objekt.

Navrhovaný systém:
Nové kondenzační plynové kotle do výkonu 1000 kW, které budou umístěny v původní kotelně objektu. Využít stávající rozdělení jak tlakové tak systém ekvitermní regulace po revizi zařízení, osazení elektronických čerpadel. TUV deskový výměník + zásobník tepla.

Fasáda bytového domu, který stojí v Praze je zateplená, okna a dveře jsou plastová, střecha je nezateplená.
Je možné žádat o dotaci z programu NZÚ na výše uvedenou změnu vytápění a přípravu TUV? V případě, že ano, jak bude dotace vysoká.

Děkuji za odpověď.
Děkujeme za Váš dotaz. Bohužel pro Vás v tuto chvíli nemám pozitivní informace ohledně dotace z programu NZÚ. Nejen že program ke 31. 10. 2015 pozastavil příjem žádostí v této výzvě, ale také jeho investiční podpora směřovala v oblasti zdrojů tepla pouze k instalacím, při kterých probíhala výměna stávajícího neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

Ve Vašem případě, kdy předpokládám, že kogenerační jednotka spalovala zemní plyn pro výrobu elektrické energie a jako vedlejší produkt dodávala tepelnou energii pro vytápění a přípravu TV do Vašeho objektu, není splněn vstupní požadavek v podobě stávajícího neekologického zdroje. Sice je plánováno pokračování výzvy pro bytové domy, nicméně nelze předpokládat, že by se pravidla ve směru podporovaných zdrojů dramaticky změnila.
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven tisk