Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.11.15 / dotaz č. 64432
Dobrý den, právě provádíme výměnu starých výbojkových svítidel veřejného osvětlení za nová LED svítidla na území celé obce. Můžeme na tuto výměnu požádat o dotaci v rámci programu EFEKT 2016, když už jsme ve fázi realizace s termínem dokončení do 30.11.2015?
Dobrý den,
v programu EFEKT 2015 - aktivita B1 - bylo možno požádat na plánovanou akci v r. 2015 - do 28. února 2015.
V programu EFEKT 2016, který bude zveřejněn v nejbližších dnech, můžete požádat na akci energetických úspor plánovanou v r. 2016.
Program EFEKT nefunguje zpětně.
Odpovídá:  Jiří Tomsa* - EKIS Ostrava EZE tisk