Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.11.15 / dotaz č. 64440
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je s programe EFEKT počítáno i do dalších let (2017 a dále) a případně zda bude jeho zaměření stejné či jsou očkávány změny?
Děkuji.
Dobrý den,

Program EFEKT je jedním z nástrojů k naplňování Státní energetické koncepce v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Ministerstvo průmyslu a obchodu tímto také přispívá k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí. Lze očekávat, že zaměření programu bude ve stejné nebo podobné linii. Z dlouhé historie trvání programu (od roku 2000) a tím potvrzení jeho účelnosti a opodstatněnosti lze vyvodit, že patrně bude snaha tento program nadále udržovat.
Odpovídá:  Ing., Arch. Petr Vlasák* - EKIS Praha IKA tisk