Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.12.15 / dotaz č. 64656
Dobrý den, uvažujeme o výstavbě RD na klíč. Našli jsme si různé firmy na webu, které nabízejí výstavbu pasivních domů. Znamená to tedy, pokud si vybereme u firmy dům, že bude automaticky splňovat všechny podmínky, abychom mohli čerpat dotaci v Nová zelená úsporám? Má smysl se do toho pouštět kvůli 300 tis nebo cena takového domu převýší o víc oproti klasickému nízkoenergetickému domu?
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Nabídky firem na výstavbu pasivních domů, kterých je na internetu mnoho, je potřeba brát s velkou rezervou. V první řadě je potřeba ověřit, jaké zkušenosti v tomto sektoru výstavby firma opravdu má. Vlastní výstavba pasivního domu je až jedním z dalších bodů posloupnosti, která začíná výběrem nejvhodnější parcely, koncepčním návrhem technických zařízení domu a jeho optimálním umístěním a dispozicí. Pak následují energetické výpočty a tvorba projektu včetně podrobného vyřešení stavebních detailů, které vyplývají ze zvolené technologie stavby. Tím se dospěje k řešení, které podmínky dotace splňuje a až poté lze podat žádost o dotaci se všemi požadovanými přílohami.
Základní podmínky dotace v oblasti B dotačního programu zahrnují cca 7 kritérií, které je potřeba splnit a prokázat energetickým posudkem, vzduchotěsnost stavby pak měřením na místě. Z toho vyplývají i vysoké nároky na preciznost provedení stavby.
Pokud firma disponuje odbornostmi v těchto oblastech, pak jistě. Na přípravě se podílí kromě architekta nebo spíše projektanta především energetický expert (auditor) a další specialisté – na vzduchotechniku, solární zařízení, tepelná čerpadla atd. Firma by měla být schopná dát určité reference a prokázat kvalitu svých pracovníků a vedení stavby.
Shrnuto – automatické splnění všech podmínek nelze očekávat a bude předmětem jednání s firmou.
Výše dotace je v podoblasti B.1 - 300 000,- Kč, v B.2.při splnění vyšších kritérií 450 000,- Kč. K tomu 35 000,- Kč na energetický posudek a měření vzduchotěsnosti. Je potřeba počítat s tím, že projektová fáze bude dražší, protože projekt je vyžadován podrobný a s detaily. Porovnávat náklady stavby je velmi nepřesné, uvádí se navýšení kolem 10 až 15%. Pokud budeme vycházet ze srovnávací hladiny požadavku na dům s „téměř nulovou spotřebou energie“, což bude vyžadováno od roku 2020, lze říci, že po stavební stránce a izolacích nebude téměř žádný rozdíl a navýšení může být jen v technologiích. Návratnost nelze čekat v řádu let, ale kolem 20 až 30 let to být může, tedy bohatě v době životnosti domu. Dotace tedy pokrývá významnou část vyšších nákladů.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice