Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.12.15 / dotaz č. 64657
Dobrý den.Příští rok bych chtěl provést zateplení fasády a následně vý měnu kotle a chtěl bych od Vás využít služby a to zajištění veškeré potřebné dokumentace pro dotaci//ZELENÁ ŮSPORÁM//.Jedná se o rodinný domek postavený v r.1975...je celý podsklepený a podkrovní:příz.3pluskk-podkrový:2pluskk.V současné době mám zateplené stropy,dále zateplené zevnitř domu venkovní stěny A TO PALUBKAMIamezi pal.a stěnou je polystyren o síle 3cm a kromě jednoho okna jsou všechna vyměněna.Dům je postaven z plinosilikátový tvárnic a bloků /CDK/.PLASTOVÉ OKNO- POSKEDNÍ NA VÝMĚNU MÁM PŘIPRAVENÉ a mám koupenou i skelnou vatu na zateplení půdy.Jsme ze ženou DŮCHODCI a tak nemáme peníze nazbyt a proto by jsme přivýtali,aby dokončení stálo co nejméně.Na obýhání dokumentace nemáme tu správnou náladu a obávám se,že by jsme mohli udělat chybu--/TO SE TÝKÁ DOTACE//.jsem té zásady,že odborné věci je třeba nechat odborníkum-a proto se obracím na Vás.Ještě bych chtěl koncem příštího roku pokračovat VÝMĚNOU KOTLE a uvažuji o:ATMOS20S A TO OPĚT S POMOCÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE....DĚKUJI PŘEDEM ZA ODPOVĚD-
Váš dotaz bych rozdělil na dvě části: Zateplení a výměna kotle.
Podmínkou pro získání dotace Nová zelená úsporám je v oblasti A0 -je podmínka alespoň 20% úspora po zateplení a součinitel prostupu tepla zateplovaných ,nebo němých konstrukcí musí být o 10% lepší než doporučená hodnota dle ČSN 73 0540-2.
Zateplení tl. 3cm bude zcela nedostatečné. Dále je nutné posoudit bilanci vodních par - tak aby na vnitřní straně stěny nedocházelo ke kondenzaci a následnému vzniku plísní. Další zásadní věcí je to, že dotace Nová zelená úsporám je prováděna v dodavatelském režimu. To znamená, že je nutno najmout firmu, která pro vás práci provede a vystaví fakturu. Faktura je jediný možný doklad kterým lze dokázat uznatelnost nákladů a jejich proplacení. Bohužel Nová zelená úsporám nedovoluje provádění zateplení svépomoci.

Výměna kotle bude příští rok ve středočeském kraji možná i když bude méně peněz než v tomto roce. Podmínky pro získání budou podobné jako letošní rok, ale to není jisté. V zásadě se jedná o několik důležitých podmínek. Lze měnit pouze kotel na pevná paliva. Nově instalovaný kotel musí být zapsán v oficiálním seznamu kotlů, což AtmosC20S zatím nesplňuje. Zde bych radil zavolat Vašemu dodavateli a zjistit zda kotel vyhovuje normám a zda ho bude výrobce či dodavatel zapisovat do tohoto seznamu. Dále je třeba mít energetický průkaz budovy s energetickou třídou C, což podle vašeho popisu váš objekt nesplní. To znamená, že je nutné buď doložit žádost o dotaci v Nové zelené úsporám (NZU) nebo provést na objektu tzv. mikro energetické opatření (na rozdíl od NZU je lze provést svépomoci).
Je potřeba dodržet všechny dané podmínky příslušné dotace pro úspěšné vyplacení peněz.

Vzhledem k popisu Vaší situace bych Vám navrhl toto řešení. Pokud by jste se rozhodli že je pro vás splnění podmínek pro NZU příliš nákladné, zrealizujte drobné zateplení v rámci kotlíkové dotace. V rámci kotlíkové dotace by vám mohla být část financí vložených do zateplení proplacena. V každém případě bych Vám doporučil bedlivě hlídat vyhlášení druhé výzvy kotlíkových dotací v příštím roce.

Přikládám odkaz na seznam kotlů pro kotlíkovou dotaci ze stránek OPZP
http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička* - EKIS Plzeň ArchEnergy tisk