Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.12.15 / dotaz č. 64659
Dobrý den, pro dotace Nová zelená úsporám byla prý zrušena nutnost používat výrobky i firmy ze seznamu. Na stránkách NZÚ je ale seznam výrobků uveden a je tam toto: „Upozornění: Vzhledem k odlišným podmínkám 3. výzvy k podávání žádostí pro RD nelze pro vyhledání výrobků pro kotle, tepelná čerpadla a lokální topidla použít seznam určený pro 1. a 2. výzvu na rodinné domy.“ Jak poznám, který výrobek pro kterou výzvu platí? Děkuji Vám předem za Vaši odpověď!
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Pro 3.výzvu, současnou aktuální, která byla vyhlášena letos v říjnu, jsou nové požadavky pro kotle a tepelná čerpadla. Proto byl vytvořen nový seznam, do kterého se zapisují nové výrobky, které požadované parametry (ekodesign) splňují.
Kdo má již žádost v NZU podanou v předešlém roce nebo v jarní výzvě, použije výrobky, které jsou zveřejňovány v seznamu určeném pro 1. a 2. výzvu.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice