Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.12.15 / dotaz č. 64685
Dobrý den, rád bych požádal o kotlíkovou dotaci na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva za nový kotel na tuhá paliva. Jedná se o cca 100 let starý dům z cihelného/kamenného zdiva na Chrudimsku. Vzhledem k charakteru domu nepřichází v úvahu zateplení či výměna oken. Na koho se mohu obrátit s požadavkem na zpracování návrhu vhodných mikroenergetických opatření, nutného k poožádání o dotaci? Jaké jsou podklady pro zpracování takového návrhu pro konkrétní příklad řešeného domu? (prohlídka domu, fotodokumentace...)Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz.
Mikroenergetická opatření (dále jen MEO) jsou oprávněni navrhovat energetiční specialisté dle požadavků Kotlíkové dotace. Konkrétní osobu můžete vyhledat např. na:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/energeticke-expertizy/seznam-energetickych-expertu
Zde si vyberete kraj - např. Pardubický či Královéhradecký a získáte seznam daných specialistů, na které se můžete obrátit s Vaší žádostí o zpracování vyjádření o MEO.

V našem případě využíváme především osobní návštěvy objektu a to z důvodu ověření skutečného stavu domu, možností návrhu mikroenergetických opatření a osobní konzultace s majitelem objektu. Je možné, že výše uvedený způsob nevyužívají jiní energetičtí specialisté.
Základem návrhu MEO je znalost stavu předmětného domu, skladby obalových konstrukcí (obvodové stěny, podlaha na zemině, strop či střecha), materiál, stav a provedení výplní otvorů. Fotodokumentace je důležitá v případě, že energetický specialista neprovede osobní prohlídku domu.

S pozdravem
Ing. Tereza Nováková
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - EKIS Trutnov tisk