Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.12.15 / dotaz č. 64726
Dobrý den,
máme nepodsklepený RD z roku 1921, CP: 1NP 600mm, 2NP 450mm, špaletová okna, nezateplené podlahy, střecha zateplena foukanou celulózou tl. 140 mm mezi krokve. Vytápění je zajištěno nízkokondenzačním plynovým kotlem.
Rádi bychom vyměnili okna a zateplili fasádu. Je možné získat dotaci NZÚ?
Děkuji.
Dobrý den,
dotační program NZÚ2015 - výzva 3. poskytuje dotace i na menší rozsah energeticky úsporných opatření, jako je např. výměna starých oken za nová, zateplení fasády, zateplení střechy, atd. a samozřejmě jejich kombinace.
V rámci rozsahu opatření pro snížení energetické náročnosti budovy jsou dány oblasti dotace - ve Vašem případě se jedná o oblast A. (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů). Podoblasti dotace jsou A.0 (opatření menšího rozsahu), A.1, A.2 (opatření velkého rozsahu) a A.3 (zateplení a instalace nuceného větrání s rekuperací). Jednotlivé podoblasti dotace mají danou výši podpory. Navržené úpravy domu musí splnit určitá kritéria dané oblasti, aby bylo možné o dotaci zažádat.

Po prostudování dodaných podkladů docházíme k závěr, že výměnou některých stávajících výplní otvorů za nová, plastová a zateplení celé fasády splníte podoblast dotace A.1. Splnění požadavků je samozřejmě závislé na tloušťce a typu tepelné izolace (výsledný součinitel prostupu tepla zateplované konstrukce) a typ oken. (Zateplení fasády je uvažováno EPS 70F tloušťky min. 140 mm, aby byly splněny požadavky dotačního programu.) Na základě výše uvedeného lze zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015.

Podrobné informace o dotaci NZÚ2015 naleznete na stránkách www.novazelenausporam.cz, kde se dozvíte i rozsah dokumentace, nutné k podání žádosti.

S pozdravem
Ing. Tereza Nováková
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - EKIS Trutnov tisk