MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak by se měla řešit situace v případě povinnosti předložit PENB při pronájmu prostoru sloužícího podnikání a pronajímatel PENB nemá, a protože energie byly převedeny na minulého nájemce, nemá pronajímatel k dispozici ani vyúčtování energií za uplynulé 3 roky. Děkuji Vám za odpověď.
[ 5.1.16 - dotaz číslo: 65096 - téma: Legislativa ]

Dobrý den,

Děkuji za Váš dotaz.

Vycházím-li z předpokladu, že mi nejsou známy majetkové poměry, tedy jestli je pronajímatel vlastníkem budovy nebo vlastníkem pouze jednotky v budově (nebytový prostor, prostor k podnikání), existují v zásadě dvě linie požadavků stanovených výkladem zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění novely č. 103/2015 Sb., konkrétně v §7a.

První linií požadavků je odstavec 2, vztahující se k vlastníkům budov a společenství vlastníků, kteří jsou povinni při prodeji nebo pronájmu budovy si opatřit Průkaz energetické náročnosti, od 1. ledna 2016 i při pronájmu ucelené části budovy, a předložit jej možnému kupujícímu/nájemci před uzavřením smluv o koupi/pronájmu a PENB předat kupujícímu/nájemci nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy. Zde ani nelze aplikovat výjimku o náhradě PENB fakturami za dodávky energií.

Druhou linií je odstavec 3, vztahující se k vlastníkům jednotek (lze aplikovat i pro nebytové prostory), ze kterého vyplývá pro vlastníka jednotky povinnost předložení a předání PENB možnému kupujícímu/nájemci. A pokud podle odstavce 7 nebyl dále na písemné vyžádání výborem nebo předsedou společenství vlastníků předán PENB, může být nahrazen fakturami za dodávky energií za poslední 3 uplynulé fakturační období. Pokud jak píšete ani ty nejsou k dispozici, můžeme se vrátit opět k odstavci 2, který ukládá vlastníkům budov/SVJ povinnost PENB nechat zpracovat.
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect