MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
omlouvám se, chápu, že to bude se značnou rezervou, ale rád bych se zeptal, kolik by bylo zapotřebí "přidat" venkovní izolace, popř. jakého typu, když mám 45 cm cihlovou zeď, zděno na vápennou maltu z říčního písku, aby se dosáhlo úměrného tepelného efektu.
Za pochopení a s pozdravem
[ 21.3.16 - dotaz číslo: 67591 - téma: Ostatní ]

Dobrý den,
starší 45 cm široká stěna s omítkou bude mít zřejmě součinitel prostupu tepla kolem 1,0 - 1,35 W/m2.K. Záleží na tom, zda se jedná o cihlu plnou nebo nějakou dutinovou. Součinitel prostupu tepla je obrácenou hodnotou tepelného odporu, tzn. že čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla, tím lépe stěna izoluje teplo. Požadavek současné normy na součinitel prostupu tepla pro novostavbu je 0,3 W/m2.K. Z energetických hledisek je ale prakticky nutné u novostaveb i rekonstrukcí zateplením dosáhnout doporučené hodnoty dle normy, tedy hodnoty 0,25 W/m2.K. Toto také vyžadují dotační programy. Ty dokonce někdy požadují úroveň například 0,95*doporučení. Je tedy vhodné zateplovat stěnu na hodnotu maximálně 0,24 W/m2.K. K tomu potřebujete minimálně 14 cm tepelné izolace (minerální vlákna nebo polystyren). Lepší je použít 16 cm. Tyto tloušťky jsou zpravidla také ekonomicky rozumné - nepotřebujete žádné nadstandarní kotvy apod., energetický přinos je velký - zlepšíte parametry stěny 4x až 5x. Stěny mohou tvořit kolem 35% tepelných ztrát domu (samozřejmě záleží na typu a tvaru domu), takže můžete zateplením reálně dosáhnout kolem 25% úspory tepla na vytápění.
S pozdravem
Tomáš Kupsa
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect