Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.4.16 / dotaz č. 67763
Jak zjistím, jestli se mi vyplatí stavba větrné elektrárny?
Vážený pane, váš dotaz není příliš konkrétní, proto mohu odpovědět pouze obecněji.

V první řadě je třeba zjistit, kolik energie vlastně potřebuji, a jestli bych třeba někde mohl její

potřebu snížit úsporami, zejména změnou technologie, zateplením nebo výměnou spotřebičů.

Dále je třeba porovnat všechny možnosti získávání energie ve vašem případě, jestli jsou

k dispozici jiné obnovitelné nebo i levné neobnovitelné zdroje.

Pokud mi vyjde, že nejdostupnějším zdrojem elektrické energie je zřejmě vítr, potom bych si

měl zjistit, jak větrná je moje lokalita, jaká jsou zde jiná omezení a stavební podmínky, jak

budou reagovat sousedé. Vítr je faktor značně proměnlivý a nepředvídatelný a proto se jeho

měření provádí raději i více roků.

Obecně platí, že nejvýhodnější je vyrobenou energii ihned spotřebovat pro vlastní potřebu,

následně uložit přebytky do vlastního zásobníku a pouze nadvýrobu prodávat do okolí nebo

do veřejné sítě. I v tom případě mohou být podmínky připojení a výkupu různé.

Pokud prodávám energii nebo její vlastní výrobou šetřím na jejím nákupu, lze vypočítat tzv.

návratnost investice. Musím tedy vědět, co mne realizace vlastní elektrárny bude stát, včetně

souvisejících investic a projektů. Většinou se udává, že investice s návratností delší než 10 let

jsou již nevýhodné.

Nakonec lze započítat do kalkulace i možnosti podpor a dotací, ty jsou však značně nejisté.

Na váš dotaz proto nelze zcela odpovědět v rámci této rady, bez dobré znalosti místní situace.
Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář* - tisk