Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.5.16 / dotaz č. 69231
Dobrý den,

prosím Vás o radu - jaká je aktuální legislativa pro stavbu malé větrné elektrárny . Byl jsem na stavebním úřadě a ani tam bohužel nemají jasno.

Děkuji

Dobrý den,
stavba malé větrné elektrárny (VtE) se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Podle §79 nespadá malá VtE mezi stavby, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby. Postupujete tedy stejně, jako u jiné stavby: zpracujete projektovou dokumentaci v rozsahu pro územní řízení a požádáte stavební úřad o vydání územního rozhodnutí, případně současně o vydání stavebního povolení. Stavební úřad si může vyžádat další dokumenty, například zpracování hlukové studie apod. Stavební řízení může být jednodušší, pokud požádáte o stavební povolení na dočasnou stavbu.

Se stavbou VtE může být spojena nutnost vybudovat el. vedení, zřídit ochranná pásma atd. Samozřejmě je lepší předem si zajistit souhlas vlastníků dotčených pozemků a nemovitostí.

Pro provoz elektrárny do 10 kW, pouze pro vlastní potřebu, bez připojení k síti, už další "papíry" nepotřebujete. Pokud byste ji chtěl připojit k síti, případně provozovat paralelně se sítí, musíte mít souhlas distributora (ČEZ, případně E.ON či PRE).

Pokud vyrobenou elektřinu chcete prodávat do sítě, musíte mít licenci pro podnikání v energetice dle zák. 458/2000 Sb. Vydává ji Energetický regulační úřad.
Pokud spotřebujete elektřinu sám, licenci nepotřebujete. Musíte ale buď zajistit, že nedojde k přetokům do sítě, nebo se dohodnout s distributorem, že přetoky odebere. Více k připojení zde: http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/13918-moznosti-pripojeni-domaci-elektrarny-v-roce-2016

Na elektřinu z větru není žádná podpora, odpadají tedy starosti s vyúčtováváním apod.

Ještě doplňujeme, že Úřad pro civilní letectví se vyjadřuje ke stavbám nebo zařízením, které jsou vysoké 75 m a více nad terénem stavby a nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu. Dále se vyjadřuje k zařízením která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých zařízení. K VtE do výšky 15 m by se tedy vyjadřovat neměl, pokud neohrožuje bezpečnost letového provozu, například stojí blízko letiště.


Přejeme hodně úspěchů!
F. Macholda. K. Srdečný
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - tisk