MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den
Měl bych zájem o systém ohřevu teplé vody fotovoltaikou. Chtěl bych cenovou nabídku na dodání systému včetně kompletní montáže. Mohl by mne prosím někdo kontaktovat? Děkuji
[ 28.7.16 - dotaz číslo: 70763 - téma: Příprava teplé vody ]

Hezký den,

V současné době máte možnost na ohřev užitkové vody pomocí fotovoltaického systému získat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Aby bylo možno správně stanovit výkon fotovoltaického systému je zapotřebí znát Vaše spotřeby teplé užitkové vody a také zjistit na místě, nebo z výkresové dokumentace, jaká je Vaše střecha a zda vyhovuje její orientace na světové strany. Nejjednodušší je oslovit konkrétní firmu, která má transparentní cenové podmínky a nabízí fotovoltaický systém složený z komponentů, které odpovídají dotačnímu programu NZÚ.

Na solární ohřev užitkové vody pomocí FV systému je zaměřen například podprogram C 3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem, který se hodí pro téměř každou domácnost. Výhodou je, že lze toto provést i dodatečně a není to výsadou jenom novostaveb, neboť Instalace malé fotovoltaické elektrárny je poměrně jednoduchá a nevyžaduje žádné složité stavební úpravy.

Například z FVE o výkonu 2 kWp dokážeme ročně efektivně zužitkovat cca 1.960 kWh elektřiny a pro 8 kusů FV panelů budeme potřebovat 12 m2 jižně orientované a nezastíněné plochy střechy. Návratnost Vaší investice se započtenou dotací je cca 9 roků, při pokrytí ohřevu vody 70%,(požadavek NZÚ je minimálně 50%). Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou.

Doporučená velikost akumulačního zásobníku je minimálně 160 litrů

Jako akumulační ohřívače vody můžeme použít pro FV solární elektrárnu elektrické akumulační ohřívače vody s kombinovaným ohřevem, které používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, kdy je výhodou to, že mezi fotovoltaické panely a elektrickou topnou spirálu není vložen střídač a tak je tento systém ohřevu pro nás cenově dostupnější.

Ohřívač vody může být například i dvouspirálový, jenž je připraven jak pro přímé připojení fotovoltaických panelů tak také pro napojení z elektrické rozvodné sítě, které používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, kdy je výhodou to, že mezi fotovoltaické panely a elektrickou topnou spirálu není vložen střídač a tak je tento systém ohřevu pro nás cenově dostupnější.

Cena výše uvedené FV elektrárny o výkonu 2 kWp i s montáží je přibližně okolo 75 tisíc korun po započtení dotace, která činí 35 tisíc korun.

Další možností je si pořídit v podprogramu C 3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

Tento systém se hodí pro domácnosti, ve kterých potřebujete ohřívat užitkovou vodu a kde přebytky vyrobené elektřiny FV elektrárnou využijete efektivně ve vaší domácnosti, o což se postará Wattrouter+SSR. Akumulace přebytků energie do akumulátorů je dle podmínek NZÚ možná. Výhodou je, že lze toto provést i dodatečně a není to výsadou jenom novostaveb. Instalace malé fotovoltaické elektrárny je poměrně jednoduchá a nevyžaduje žádné složité stavební úpravy.

Z FVE o výkonu 2 kWp dokážeme ročně efektivně zužitkovat cca 1.785 kWh elektřiny a pro 8 kusů FV panelů budete potřebovat 12 m2 jižně orientované a nezastíněné plochy střechy.

Návratnost Vaší investice se započtenou dotací je cca 8 roků při 85% využití vyrobené elektřiny z FVE (Požadavek NZÚ je, že minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby je 70%). Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016. Doporučená velikost akumulačního zásobníku je minimálně 160 litrů.

Cena výše uvedené FV elektrárny o výkonu 2 kWp i s montáží je přibližně okolo 55 tisíc korun po započtení dotace, která činí 55 tisíc korun.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce[ Odpovídá: Lubomír Klobušník - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect