MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

hledáme firmu na zhotovení solárního FV systému s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok.
[ 9.8.16 - dotaz číslo: 71100 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny ]

Hezký den,

Vámi zmiňovaný solární systém spadá do podprogramu SFŽP v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám C 3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1.

Tento fotovoltaický systém se hodí pro domácnosti, které chtějí mít částečnou energetickou nezávislost a přebytky vyrobené a nespotřebované elektřiny uložené do baterií, mohou z nich čerpat ve večerních hodinách.

FV elektrárnu využijete efektivně ve vaší domácnosti (můžete s ní i ohřívat užitkovou vodu), o což se postará kvalitní měnič, jenž je podmínkou dotace a pokročilá automatika, která rozhoduje zda máte vyrobenou elektřinu spotřebovat ve vaší domácnosti a nebo zda se má ukládat do baterií.

Návratnost investice se započtenou dotací je cca 15 let, při využití 90%.(Požadavek NZÚ je, že minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby je 70%). Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

Firmu doporučuji hledat podle transparentnosti jejich nabídek i podle ochoty komunikovat se zákazníkem. Komplexní vyřízení stavby FVE včetně pomoci s vyřizováním žádosti o dotaci NZÚ považuji také za výhodu. Na internetu se několik firem takto prezentuje (například ČEZ, IQenergy, RWE) a nabízí již hotové solární sety za ceny s podporou NZÚ. Energetické společnosti však chtějí, abyste byl jejich klientem.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce


[ Odpovídá: Lubomír Klobušník - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect