Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.8.16 / dotaz č. 71596
Dobrý den, chtěl bych se informovat, jak se vypočítává výše zeleného bonusu za kogenerační jednotku na zemní plyn, pokud je v provozu více jak 6000 hodin v roce. Vyrobené teplo a elektřina by se spotřebovávala pro vlastní potřebu. Ptám se proto, že příslušné ust. věstníku č. 9/2015 ERÚ mi nejsou úplně jasná.

Modelový příklad: Za 1000 hodin kogenerační jednotka vyrobí 1 MWh elektřiny a jednotka je v roce v provozu 6000 hodin.

Za prvních 3000 hodin jednotka vyrobí 3,0 MWh elektřiny tj. výše zeleného bonusu je 3,0 x 1580,- = 4740,-
Za prvních 4400 hodin jednotka vyrobí 4,4 MWh elektřiny tj. výše zeleného bonusu je 4,4 x 1115,- = 4906,-
Za prvních 6000 hodin jednotka vyrobí 6,0 MWh elektřiny tj. výše zeleného bonusu je 6,0 x 215,- = 1290,-

Tedy výše zeleného bonusu je 10906,-, nebo se výše zeleného bonusu počítá jinak?

Též je nárok na 50 Kč za jeden vyrobený GJ tepla?

Platí se z vyrobené elektřiny daň ve výši 28,3 Kč/ 1 MWh elektřiny?
Dobrý den, dle mého názoru máte nárok jen na (ještě ověřím na ERU)
Za prvních 6000 hodin jednotka vyrobí 6,0 MWh elektřiny tj. výše zeleného bonusu je 6,0 x 215,- = 1290,-
Provozními hodinami uvedenými v bodě (3.2.) a (3.4.2.) cenového rozhodnutí se rozumí prvních
3000/4400/8400 hodin provozu kogenerační jednotky v daném kalendářním roce a současně
maximální počet provozních hodin v daném kalendářním roce, pro které je možné uplatnit
nárok na podporu elektřiny z KVET v základní i doplňkové sazbě
doplňková sazba
455 Kč/MWh tj. dalších 455x6 = 2730 kč

Tarif si můžete vybrat tj. můžete mít i tarif pro 3000 hodin

Rozhodnutí se však bude měnit tj. tyto sazby jsou jen dočasné

Nárok na na 50 Kč za jeden vyrobený GJ tepla nemáte - není obnovitelný zdroj (zákon o podporovaných zdrojích energie)

Platí se z vyrobené elektřiny daň ve výši 28,3 Kč/ 1 MWh elektřiny
S účinností od 1. 1. 2016 je od daně z elektřiny osvobozena elektřina ekologicky šetrně vyrobená v odběrných místech, pokud je ve výrobních odběrných místech současně spotřebována a současně pokud instalovaný výkon výrobny elektřiny nepřesahuje 30 kW.

Zákon č. 261/2007 Sb. přitom nově definuje ekologicky šetrnou elektřinu jako elektřinu

pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie,
vyrobenou ve vodních elektrárnách,
vyrobenou z biomasy podle zákona upravujícího podporované zdroje energie nebo produktů vyrobených z biomasy,
vyrobenou z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů, nebo
vyrobenou z palivových článků.
V praxi to znamená, že všechny subjekty, které si např. na domě instalují solární panely pro vlastní spotřebu nebo pro vlastní spotřebu umístí na zahradě malou větrnou elektrárnu o výkonu do 30 kW, neplatí daň z elektřiny takto vyrobené a spotřebované.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk